Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr  IV/40 /02

Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2002 r. oraz terminy ich dokonania

 

 

Lp

Wykaz wydatków

Termin dokonania wydatku

1

2

3

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Doskonalenie nauczycieli

 

Wydatki inwestycyjne Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

 

Wydatki na modernizację Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

 

30.06.2003 r.

 

30.06.2003 r.

 

30.06.2003 r.

 

 

30.06.2003 r.