Załącznik

do Uchwały Nr IV/39/02

Sejmiku Województwa

Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 

Stawki dotacji na dofinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych

na potrzeby rolnictwa

 

Lp.

Zadanie

jednostka

Stawka dotacji

 w zł

 

1.

Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych

 

ha

 

15,20

 

2.

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich

 

ha

 

5,90

3.

Aktualizacja lub odnowienie map gleboworolniczych (1: 5 000)

ha

4,30