Załącznik Nr 9 do Uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

W załączniku Nr 19 do uchwały Nr 736/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. " Wydatki na wieloletnie programy

 

 

 

 

 

 

inwestycyjne" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Zadanie

Cel

Nazwa programu

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji

Ogólny koszt zadania

Nakłady poniesione do końca 2001 r.

*

Nakłady do poniesienia w kolejnych latach

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 r.

2003 r.

2004 r.

w kolejnych latach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

13

14

1.

Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Poprawa warunków podróżowania

Zakup autobusów szynowych

Urząd Marszałkowski w Toruniu

2002/2006

40 000 000

0

a

40 000 000

4 000 000

6 000 000

10 000 000

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-969 760

-1 600 000

2 822 560

-242 440

-1 949 880

 

 

 

 

 

 

 

 

c

39 030 240

2 400 000

8 822 560

9 757 560

18 050 120