Załącznik Nr 8 do Uchwały

 

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 17 do uchwały Nr 736/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. " Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Poz.

§

Treść

Plan na 2002 r.

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach na 2002 r.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2002 r.

943 639

 

 

943 639

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Przychody ogółem

1 646 000

7 000

0

1 639 000

1.

 

Przychody własne

130 000

7 000

0

123 000

 

 

z tego:

 

 

 

 

1.1.

092

pozostałe odsetki

80 000

7 000

 

73 000

1.2.

083

wpływy z usług

50 000

 

 

50 000

2.

296

Przelewy redystrybucyjne (wpływy z powiatów)

1 346 000

 

 

1 346 000

3.

296

Przelewy redystrybucyjne (środki z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

170 000

 

 

170 000

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Wydatki

2 312 308

478 191

0

1 834 117

1.

 

Wydatki bieżące

1 516 308

468 191

0

1 048 117

 

 

z tego:

 

 

 

 

1.1.

4210

zakup materiałów i wyposażenia

60 000

20 000

 

40 000

1.2.

4270

zakup usług remontowych

8 117

 

 

8 117

1.3.

4300

zakup usług pozostałych

1 448 191

448 191

 

1 000 000

2.

2960

Przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

686 000

 

 

686 000

3.

6120

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

110 000

10 000

 

100 000

 

 

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2002 r.

277 331

 

471 191

748 522