Załącznik Nr 6 do Uchwały

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 11 do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. "Wielkość dotacji celowych z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w roku 2002" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2002 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

1 368 050

0

11 500

1 379 550

851

OCHRONA ZDROWIA

19 000

0

11 500

30 500

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

11 500

11 500