Załącznik Nr 5 do Uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr 736/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia

 

 

 

 

 

 

2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. " Wydatki na wojewódzkie zadania

 

 

 

 

 

inwestycyjne w roku 2002" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz.

Dział Rozdział

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna

Okres realizacji programu rozp./zakoń.

Ogólny koszt zadania

Nakłady poniesione do końca 2001 r.

Stan zaawansowania robót

*

Wydatki z budżetu w 2002 r.

Źródła finansowania wydatków w roku 2002

Środki do pozyskania z innych źródeł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze środków własnych

z dotacji celowych

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

x

x

2 271 729

x

a

12 670 000

6 908 000

5 762 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-1 600 000

-1 600 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

11 070 000

5 308 000

5 762 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

60000

Zakup autobusu szynowego

Urząd Marszałkowski w Toruniu

2002/2006

40 000 000

x

x

a

4 000 000

1 900 000

2 100 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-1 600 000

-1 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

2 400 000

300 000

2 100 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

x

x

4 066 188

x

a

4 334 250

1 571 300

2 762 950

360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-149 000

-149 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

4 185 250

1 422 300

2 762 950

360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

80143

Adaptacja bursy przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Biblioteki (dokumentacja)

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

2002

* *

x

x

a

200 000

200 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-149 000

-149 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

51 000

51 000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

851

OCHRONA ZDROWIA

x

x

x

x

a

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

11 500

11 500

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

11 500

11 500

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

85154

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowniem

Urząd Marszałkowski w Toruniu

2002

11 500

x

x

a

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

11 500

11 500

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

11 500

11 500

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

853

OPIEKA SPOŁECZNA

x

x

x

x

a

10 000

0

10 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-10 000

0

-10 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

85300

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

2002

10 000

x

x

a

10 000

0

10 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-10 000

0

-10 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

OGÓŁEM

x

x

163 010 441

x

a

61 132 613

11 444 098

49 688 515

360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

b

-1 747 500

-1 737 500

-10 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c

59 385 113

9 706 598

49 678 515

360 000