Załącznik Nr 4 do Uchwały

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. "Przychody i rozchody budżetu Województwa na rok 2002" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

§

Nazwa

Kwota

Zmniejszenie

Zwiększenie

Kwota po zmianach

1

2

3

4

5

6

 

Przychody

15 153 121

44 616

-

15 108 505

952

Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

7 190 500

44 616

-

7 145 884