Załącznik Nr 3 do Uchwały

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. "Rozliczenie dochodów i wydatków i źródła pokrycia deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2002" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

Lp

Treść

Kwota

Zmniejszenie

Zwiększenie

Kwota po zmianach

1

2

3

4

5

6

1.

Planowane dochody

246 965 011

1 680 494

-

245 284 517

2.

Planowane wydatki

254 155 511

1 725 110

-

252 430 401

3.

Wynik - Deficyt

7 190 500

44 616

-

7 145 884

 

Źródła pokrycia deficytu

 

 

 

 

1.

Kredyt

7 190 500

44 616

-

7 145 884