Załącznik Nr 4 do Uchwały
  Sejmiku Województwa
  Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
     
Przychody i rozchody
budżetu Województwa na rok 2003
     
   

w złotych

     
§  Nazwa Plan na 2003 r.
1 2 3
  Przychody 10 300 000
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1 287 504
944 Pozostałe przychody z prywatyzacji 4 712 496
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym 4 300 000
  Rozchody 6 000 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6 000 000