Wydatki budżetu Województwa

w 2003 roku

wg rodzaju zadań

 

 

   

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota

w tys. zł

Struktura w %
1 2 3 4
 

Wydatki na

253 094,9

100,00

1

- zadania własne

194 815,0

76,97

2

- zadania zlecone

53 457,0

21,12

3

- zadania powierzone

4 822,9

1,91