Wydatki budżetu Województwa

w 2003 roku

wg przeznaczenia

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota

w tys. zł

Struktura w %
1 2 3 4

1

Wydatki majątkowe

74 510,0

 29,44

2

Wydatki na zadania remontowe

7 742,0

3,06

3

Wydatki na działalność bieżącą

170 842,9

67,50

 

Ogółem

253 094,9

100,00