Dotacje celowe dla Województwa

w 2003 roku

wg ich przeznaczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota

w tys. zł

Struktura w %
1 2 3 4
 

Dotacje na:

135 820,5

100,00

1

- zadania własne

77 840,6

57,31

2

- zadania zlecone

53 157,0

39,14

3

- zadania powierzone

4 822,9

3,55