TABELA NR 4
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 15 listopada 2002 roku
                   
Lp Nazwa jednostki Status prawny Pełne finans. z budżetu województwa Dotacje z budżetu województwa Dotacje z budżetu państwa Dochody własne Środek specjalny Gospod. pomocn. Kasa Chorych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu jednostka budżetowa x       x    
2 Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jednostka budżetowa x       x     
3 Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jednostka budżetowa x       x     
4 Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jednostka budżetowa x       x     
5 Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jednostka budżetowa x       x     
6 Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku jednostka budżetowa x       - x  
7 Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku jednostka budżetowa x       x    
8 Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu jednostka budżetowa x       -    
9 Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu ul. Św. Jana jednostka budżetowa x       x    
10 Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku jednostka budżetowa x       x    
11 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy jednostka budżetowa x       x    
12 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu jednostka budżetowa x       x    
13 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jednostka budżetowa x       x    
14 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu jednostka budżetowa x       x    
15 Urząd Marszałkowski w Toruniu jednostka budżetowa x       x x  
16 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy jednostka budżetowa x       x    
17 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jednostka budżetowa -   x   -    
18 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jednostka budżetowa x       x    
19 Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku jednostka budżetowa x       x    
20 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku jednostka budżetowa x       x    
21 Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku jednostka budżetowa x       -    
22 Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu jednostka budżetowa x       x    
23 Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu jednostka budżetowa x       x    
24 Zespół Szkół Specjalnych Wieniec Zdrój jednostka budżetowa x            
25 Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy zakład budżetowy    x   x      
26 Gospodarstwo Pomocnicze w Bydgoszczy  przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku gospodarstwo pom.       x      
27 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku - przy Urzędzie Marszałkowskim gospodarstwo pom.       x      
28 Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu gospodarstwo pom.       x      
29 Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy osoba prawna    x x x      
30 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu osoba prawna   x x x      
31 Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu osoba prawna   x x x      
32 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie osoba prawna   x x x          
33 Muzeum Etnograficzne w Toruniu osoba prawna   x x x      
34 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku osoba prawna   x x x      
35 Opera "Nova" w Bydgoszczy osoba prawna   x x x      
36 Teatr im. W.Horzycy w Toruniu osoba prawna   x x x      
37 Wojewódzka  Biblioteka Publiczna  Książnica Kopernikańska w Toruniu osoba prawna   x x x       
38 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy osoba prawna   x x x      
39 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu osoba prawna    x x x      
40 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy osoba prawna   x x x      
41 Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
42 Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe im. Krzymińskiego w Inowrocławiu osoba prawna       x     x
43 Obwód Lecznictwa SPZOZ w Bydgoszczy osoba prawna        x     x
44 Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Toruniu osoba prawna       x      x
45 Regionalne Centrum Onkologii - Szpital im.prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
46 Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
47 Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Toruniu osoba prawna       x     x
48 Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku osoba prawna       x     x
49 Szpital Wojewódzki we Włocławku osoba prawna       x     x
50 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
51 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu osoba prawna       x     x
52 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku osoba prawna       x     x
53 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Toruniu osoba prawna       x     x
54 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu osoba prawna       x     x
55 Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
56 Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
57 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
58 Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczno-Rehabilitacyjna w Bydgoszczy osoba prawna        x     x
59 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu osoba prawna       x     x
60 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
61 Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
62 Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
63 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu osoba prawna       x     x
64 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy osoba prawna       x     x
65 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu osoba prawna       x     x
66 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu osoba prawna       x     x
67 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T.Browicza  w Bydgoszczy osoba prawna       x      x
68 Wojewódzki Szpital Zespolony  w Toruniu osoba prawna       x     x
69 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy osoba prawna       x      
70 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu osoba prawna       x      
71 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku osoba prawna       x