Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Bogactwo przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego

Dnia 18 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Komisji zaproszeni goście – Dyrektor Departamentu Środowiska Małgorzata Walter, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojciech Kuliński oraz Jacek Goszczyński z Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pierwszym punktem omawianym na posiedzeniu Komisji było sprawozdanie z pobytu dzieci i młodzieży na warsztatach ekologicznych w roku 2013 i 2014 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie. Bogactwo przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego to jedno z wielu zagadnień poruszanych na warsztatach. Celem zajęć była promocja zasobów i walorów środowiska przyrodniczego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest bardzo bogate w zasoby przyrodnicze. W granice województwa wchodzi między innymi
8 parków krajobrazowych, 96 rezerwaty przyrody, 30 obszarów chronionego krajobrazu,
7 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków oraz 34 Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty
i jednocześnie należące do ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000. Część województwa mieści się także w granicach Zielonych Płuc Polski. Dzięki warsztatom uczniowie mieli możliwość nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również zwiększyć wrażliwość na piękno
i unikatowość przyrody. Podczas zajęć plenerowych uczyli się odczytywania informacji topograficznych i poruszania w terenie przy wykorzystaniu map turystycznych.

W kolejnej części posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotyczącą popularyzacji i propagowania działań w zakresie ochrony środowiska. Informację przedstawiła Małgorzata Walter, dyrektor Departamentu Środowiska. W roku 2013 zostało zrealizowanych 44 zadań. Wśród tych zadań organizowane były konferencje. Jedną z nich była konferencja pt. „Odnawialne źródła energii - Funkcjonowanie i oddziaływanie elektrowni wiatrowych”. Celem konferencji było podjęcie merytorycznej dyskusji na temat wykorzystania przez Polskę potencjału odnawialnych źródeł energii. Zaprezentowane zostały wyniki badań, które na zlecenie Urzędu przeprowadził prof. dr hab. Jan Mikołajczak (UTP w Bydgoszczy), a dotyczyły „wpływu siłowni wiatrowych na zachowanie się, wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa świń i gęsi na przykładzie siłowni wiatrowej w miejscowości Rypałki. Zaproszeni eksperci przedstawili najczęściej popełniane błędy w raportach środowiskowych dotyczących oddziaływania turbin wiatrowych oraz aspekty prawne inwestycji w OZE.

Projekty realizowane w Parkach Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa to kolejny punkt posiedzenia Komisji. W ramach tego programu wszystkie Parki Krajobrazowe w naszym województwie realizowały szereg inwestycji. Przykładem  jest Brodnicki Park Krajobrazowy, któremu udało się zrealizować trzy inwestycje:

  1. Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną;
  2. Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy;
  3. Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „MIĘTOWY -GAJ”.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu Komisji była ocena stanu czystości wód jeziora Gopło na podstawie badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wyniki badań przedstawił Jacek Goszczyński z Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Gopło jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym w naszym województwie. Akwen ma duże znaczenie z punktu widzenia przyrodniczego, gospodarczego a także historycznego. Według ostatnich badań, wody jeziora Gopło były w słabym stanie. Na ocenę tego składają się wyniki oznaczeń fizyko-chemicznych. Warunki termiczno-tlenowe obrazują zróżnicowanie głębokościowe misy jeziornej a na głębszych stanowiskach wytwarza się letnia stratyfikacja termiczna. Odnotowano również deficyty tlenowe, które niekorzystnie wpływają na warunki bytowania organizmów wodnych i mogą prowadzić do śnięcia ryb. Prowadzone badania monitoringowe potwierdzają wybitnie eutroficzny charakter jeziora – jednak na ustabilizowanym poziomie. W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska planuje przeprowadzić całkowite badania tematyczne na jeziorze.

Kancelaria Semiku

22 września 2014 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53488534
Data: 2024-06-20