Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

29.08.2005 - XXXVII sesja Sejmiku

Porządek obrad
XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XXXVI sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
 • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.

12 września 2005 r., godz. 10.00 /Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy/:

 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00 /Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy ul. Szwalbego 6/
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 2/05].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 3/05].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 4/05].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 5/05].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Mohylew /Białoruś/ [druk nr 108/05].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Zachodnio-Kazachstańskim /Kazachstan/ [druk nr 100/05].
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 125/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu  [druk nr 111/05].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody [druk nr 112/05].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe [druk nr 127/05] [załącznik 1] [załącznik 2].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa [druk nr 131/05] [załącznik 1].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa [druk nr 132/05].
 16. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXXVI/454/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. [druk nr 128/05].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu [druk nr 117/05].
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [druk nr 133/05] [załączniki].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności  [druk nr 104/05].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności [druk nr 105/05].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 6/05] – 31 sierpnia 2005 r., godz.16.00 /sala 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu/.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu [druk nr 88/05].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu [druk nr 89/05].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy [druk nr 86/05].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy [druk nr 87/05].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk nr 106/05].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk nr 107/05].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy [druk nr 118/05].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy [druk nr 119/05].
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 419/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu [druk nr 126/05].
 31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy [druk nr 109/05] [załącznik 1].
 32. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/466/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia i zamiaru likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku [druk nr 113/05].
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu [druk nr 114/05].
 34. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/465/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu [druk nr 125/05].
 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu oraz Medycznego Studium Zawodowego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w mienie ruchome stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 134/05] [załącznik 1] [załącznik 2].
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy [druk nr 129/05].
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu [druk nr 130/05] [załącznik 1].
 38. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i nadania statutu  [druk nr 115/05].
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi Golub-Dobrzyń przez Ciechocin do Dobrzejewic [druk nr 116/05].
 40. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięci mandatu radnego województwa [projekt uchwały Przewodniczącej Sejmiku].
 41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [druk nr 7/05].
 42. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Ministra Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gminę Miasta Toruń wspólnej instytucji kultury – Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu [druk nr 141/05].
 43. Podjęcie uchwały w sprawie współprowadzenia przez Ministra Kultury i Województwo Kujawsko-Pomorskie, wspólnej instytucji kultury – Opera NOVA w Bydgoszczy [druk nr 143].
 44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. [druk nr 142/2005].
 45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/460/05 Sejmiku Województwa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 [druk nr 135/05].
 46. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 47. Wolne wnioski.
 48. Zamknięcie sesji.

*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309886
Data: 2024-04-20