Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

15.05.2006 - XLVI Sesja Sejmiku

Porządek obrad
XLVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  15 maja  2006 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLV sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych
 • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Rozpatrzenie informacji o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa – ref. p.  Krzysztof Adamski Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy.
 6. Rozpatrzenie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu – ref. p. Roman Pawłowski Prezes WFOŚiGW w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie województwa – ref. p. Elwira Jutrowska Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 14/06].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 15/06].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 16/06].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 17/06].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 18/06].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 19/06].
 14. Podjęcie stanowiska w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia w RP [projekt Zarządu Województwa].
 15. Podjęcie stanowiska w sprawie algorytmu podziału środków EFRR na Regionalne Programy Operacyjne oraz EFS dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [druk nr 79/2006].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005 – 2006 [druk nr 67/06] [załącznik].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów [druk nr 73/06].
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/589/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [druk nr 40/06] [załącznik 1] [załącznik 2].
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 809/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 76/06].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy [druk nr 74/06].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wojewódzkiego programu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich [druk nr 75/06] [załącznik].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej [druk nr 77/06].
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 78/06].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku [druk nr 71/06].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu [druk nr 65/06].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy [druk nr 66/06] [załącznik].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy [druk nr 68/06].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy [druk nr 70/06].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu [druk nr 51/2006].
 30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotniki Kujawskie [druk nr 72/06].
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [druk nr 82/06]
 32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 [druk nr 80/06].
 33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2008, współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego [druk nr 81/06].
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/460/05 Sejmiku Województwa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 [druk nr 83/06].
 35. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 36. Wolne wnioski.
 37. Zamknięcie sesji.
<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26079455
Data: 2024-05-27