Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

19.06.2006 - XLVII Sesja Sejmiku

Porządek obrad
XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  19 czerwca  2006 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLVI sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
  ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa
  - ref. mł. inspektor Krzysztof Gajewski Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.*
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej ze Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 20/06].**
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej ze Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 21/06].**
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej ze Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 22/06].**
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk nr 56/06] [załącznik 1] [załącznik 2].
 10. Podjęcie stanowiska w sprawie przygotowania i wdrożenia programu monitoringu i zwalczania choroby Aujeszkyego [druk nr 84/06].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie i objęcia udziałów [druk nr 87/06].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2006 r. oraz wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będącymi osobami prawnymi [druk nr 89/06].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej   Sp. z o.o. w Toruniu [druk nr 90/06].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz [druk nr 88/06].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu [druk nr 85/06] [załącznik 1].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu [druk nr 86/06].
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i nadania statutu [druk nr 98/06].
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego [druk nr 97/06] [załącznik].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa [druk nr 95/06].
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III B [druk nr 99/06].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [druk nr 93/06] [załącznik 1].
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej jednostki budżetowej „Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku” i nadania statutu [druk nr 94/06].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności [druk nr 91/06].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [druk nr 96/06].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. [druk nr 100/06] [załącznik 1].
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 101/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 102/2006].
 28. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zamknięcie sesji.

* informacje pisemne doręczone zostaną przed sesją
** projekt uchwały doręczony zostanie przed sesją

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11308843
Data: 2024-04-19