Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

28.08.2006 - XLVIII Sesja Sejmiku

Porządek obrad
XLVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  28 sierpnia  2006 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLVII sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych
 1. rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 2. udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
 3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli – bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, nauczycieli zatrudnionych w nauczycielskim kolegium języków obcych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkole i placówce, nauczycieli zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli w tym nauczycieli konsultantów – do organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej i analitycznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym [druk nr 92/06].
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5.       ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 6. Podjęcie stanowiska w sprawie likwidacji sekcji Antyterrorystycznej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 23/06].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 24/06].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 25/06].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 26/06].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 27/06].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 28/06].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny [druk nr 113/06] [załącznik nr 1] [załącznik nr 2].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo-Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp. z o. o. w Toruniu [druk nr 119/06].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy [druk nr 57/06] [załącznik].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu [druk nr 85/06] [załącznik].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad:
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu [druk nr 117/06].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [druk nr 103/06] [załącznik nr 1] [załącznik nr 2].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/486/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa [druk nr 109/06].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w roku 2006 zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ich trenerom oraz działaczom najlepszych klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 118/06] [załącznik].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu [druk nr 105/06].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu [druk nr 106/06].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowych oddziałów i poradni specjalistycznych w Wojewódzki Szpitalu Dziecięcym w Toruniu i zmiany jego nazwy na Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziecka i Matki w Toruniu [druk nr 112/06].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu [druk nr 107/06].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy [druk nr 110/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie projektu likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działających w strukturze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku [druk nr 111/06].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji oddziału rehabilitacji neurologicznej działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu [druk nr 114/06].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk 115/06].
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. [druk nr 120/06] [załącznik].
 31. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 32. Wolne wnioski.
 33. Zamknięcie sesji
<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26609214
Data: 2024-05-27