Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

16.10.2006 - L Sesja Sejmiku

Porządek obrad
L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  16 października  2006 r.


I część merytoryczna – godz. 12.00

 • wprowadzenie sztandaru.
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLIX sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych
  ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 1. Otwarcie sesji
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 33/06].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 34/06].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 35/06].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 36/06].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 37/06].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 38/06].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 39/06].
 12. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego  województwa kujawsko-pomorskiego  – ref. p. Maciej Borowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 13. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2004–2005 [druk nr 154/06] [załącznik].
 14. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/675/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko-Pomorskim [druk nr 157/06].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko-Pomorskim [druk nr 156/06].
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/590/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych [druk nr 143/06] [załącznik].
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/451/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) [druk nr 104/06] [załącznik 1] [załącznik 2].
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/421/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2010 oraz zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/714/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. [druk nr 153/06].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób [druk nr 158/06] [załącznik].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku [druk nr 146/06].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy [druk nr 150/06] [załącznik 1] [załącznik 2].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa własności nieruchomości [druk nr 148/06].
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/432/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [druk nr 155/06].
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/655/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego [druk nr 149/06].
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. [druk nr 152/06] [załącznik].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo [druk nr 159/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu obowiązującego w 2007 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli [druk nr 160/06].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń [druk nr 161/06].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego projektu europejskiego „D.I.N.A.M.I.S. – Niepełnosprawność nie jest już stanem izolacji” w ramach programu eTEN [druk nr 162/06].
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich [druk nr 163/06].
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy [druk nr 164/06].
 32. Podjęcie stanowiska w sprawie zmiany nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 33. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zamknięcie sesji.

Przerwa

II część uroczysta /ok. godz. 15.00/

 1. Wystąpienie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Lucyny Andrysiak.
 2. Wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Waldemara Achramowicza.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Wyprowadzenie sztandaru.

*      informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją
**    projekt uchwały doręczony zostanie przed sesją

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44216194
Data: 2024-06-13