Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Ostatnia merytoryczna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

W poniedziałek 18 marca odbyła się ostatnia merytoryczna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji.

W związku z trwającymi w województwie kujawsko-pomorskim obchodami 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa przed sesją otwarta została wystawa pt. „Wincenty Witos 1874–1945” z udziałem m.in. przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, marszałka województwa Piotra Całbeckiego, senatora RP Ryszarda Bobera, a podczas sesji prof. dr hab. Mirosław Golon z Katedry Historii XIX i XX wieku i Historii Najnowszej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu wygłosił prelekcję pt. „Ojciec niepodległości z polskiej wsi, najwybitniejszy przywódca najliczniejszej grupy społecznej – Wincenty Witos 1874–1945”. W otwarciu wystawy oraz w prelekcji uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Wapowskiej, której patronem jest Wincenty Witos.

Podczas poniedziałkowej sesji nastąpiło uroczyste wręczenie Medalu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Klubowi Hokejowemu Energa Toruń z okazji obchodów 100-lecia hokeja na lodzie w grodzie Kopernika. Historia uprawiania tej dyscypliny w naszym województwie, a zwłaszcza w naszym mieście, pełna jest niesamowitych emocji i sportowych zwycięstw, a same rozgrywki od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kibiców. Jak podkreślił marszałek Piotr Całbecki, toruński klub jest obecnie jedynym zespołem w regionie, biorącym udział w rozgrywkach najwyższej polskiej ligi hokejowej. Na laudację zasługuje także prowadzona w ramach działalności klubu praca z młodzieżą, której efektem są medalowe sukcesy toruńskich Sokołów.

Następnie radni zapoznali się z dwiema prezentacjami dotyczącymi wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka. O zanieczyszczeniach powietrza i ich skutkach dla zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego opowiadali prof. dr hab. Bogusław Buszewski – prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. im. Jana Czochralskiego oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski – dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

W związku z kończącą się I kadencją Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Izabela Kożuch przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności tegoż organu. Młodzieżowy Sejmik w ciągu dwóch lat obradował 10 razy i podjął łącznie 53 uchwały. Zorganizował także I Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a jego członkowie byli ambasadorami samorządności w swoich społecznościach lokalnych. Podkreślono, iż Młodzieżowy Sejmik stanowił doskonałą przestrzeń do wymiany poglądów i dyskusji dla aktywnych, prężnie działających młodych obywateli. Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku przypomniała, że do 22 marca 2024 r. trwa nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji.

W dalszej części obrad radni województwa zapoznali się również z informacją na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r. oraz z informacją o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego województwa w ubiegłym roku. Wskazano m.in. na zakupienie nowych pojazdów umożliwiających pracę służb, na doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy oraz na wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W odpowiedzi na przedstawione informacje radni zaapelowali o zwiększenie liczby patroli nadzorujących ruch drogowy, zwłaszcza na obszarach newralgicznych, takich jak DK nr 10.

Radnym została przedstawiona informacja o umowach zawartych na realizację zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 roku. Wspomniano m.in. o stypendiach wypłacanych z budżetu województwa dla 183 zawodników reprezentujących barwy klubów zlokalizowanych w naszym regionie.

Zarząd województwa przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie na drogach wojewódzkich prowadzone są inwestycje o wartości blisko pół miliarda złotych. Służą one przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również komfortu jazdy i życia, szczególnie w tych miejscach, gdzie do tej pory blisko osiedli mieszkalnych przebiegały ruchliwe trasy. Coraz więcej miejscowości w naszym regionie ma lub będzie miało obwodnice.

Sejmik podczas sesji zdecydował o przekazaniu pomocy finansowej z budżetu województwa dla Powiatu Chełmińskiego (druk nr 30/24) na przebudowę i modernizację fragmentów dróg powiatowych.

Podczas sesji radni zdecydowali też o przekazaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kujawsko-pomorskich zabytkach. Wnioski o dotacje należało złożyć do 15 grudnia ubiegłego roku (druk nr 23/24). W 2024 r. planuje się udzielić 197 dotacji na kwotę ponad 1,8 mln złotych. Jak co roku wśród beneficjentów są przede wszystkim parafie, klasztory, jednostki samorządu terytorialnego, ale również muzea, fundacje, biblioteki i inne podmioty.

Kolejne ważne pakiety finansowe, który były procedowane na sesji, dotyczyły dofinansowania inwestycji o charakterze sportowym i rekreacyjnym. W 2024 r. będzie kontynuowany cieszący się dużą popularnością program „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”, w ramach którego samorząd województwa dofinansowuje inwestycje o funkcjach sportowo-rekreacyjnych, służące poprawie kondycji i stanu zdrowia mieszkańców regionu, a nie kosztujące więcej niż 200 tys. złotych. Sejmik podjął uchwałę w sprawie przekazania dotacji w ramach tego programu 29 jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę blisko 1,8 mln złotych. Oprócz tego planuje się realizację zadania pt. „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe”. Radni zdecydowali o przyznaniu z budżetu województwa dotacji w ramach tego zadania na budowę hal sportowych i sal gimnastycznych przy:

- SP. nr 2 w Brześciu Kujawskim (druk nr 40/24, dotacja w wysokości 250 tys. złotych),

- SP. w Nicwałdzie w gminie Gruta (druk nr 41/24, dotacja w wysokości 250 tys. złotych),

- SP. w Bukowcu (druk nr 37/24, dotacja w wysokości 150 tys. złotych),

- SP. w Piaskach w gminie Grudziądz (druk nr 38/24, dotacja w wysokości 125 tys. złotych),

- SP. w Drzycimiu (druk nr 42/24, dotacja w wysokości 500 tys. złotych),

- Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim (druk nr 36/24, dotacja w wysokości 125 tys. złotych),

- w Kowalu (druk nr 39/24, dotacja w wysokości 500 tys. złotych) – z hali sportowej w Kowalu będą korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, a także wychowankowie przedszkola miejskiego i kluby sportowe.

W ramach zadania przewiduje się również pomoc finansową po 500 tys. złotych na budowę nowych boisk wielofunkcyjnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu (druk nr 43/24) oraz przy Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie (druk nr 44/24). Inwestycje te zapewnią możliwość prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych w dobrych warunkach.

Podczas sesji radni przyjęli też projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” (druk nr 29/24). Nowy program stypendialny ma być uzupełnieniem projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”. Dzięki temu konceptowi o stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia, a nie spełniają wymaganego w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II” kryterium niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Projekt regulaminu poddany zostanie konsultacjom, m.in. Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto podczas marcowej sesji sejmik wyraził zgodę na zakup nieruchomości położonej w Tleniu (druk nr 25/24). Zakup nieruchomości w Tleniu umożliwi stworzenie Ośrodka Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Podczas LXVII sesji sejmiku radni zaakceptowali zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024–2039 (druk nr 32/24) oraz w budżecie województwa na rok 2024 (druk nr 33/24).

Kancelaria Sejmiku

18 marca 2024 r.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48997043
Data: 2024-06-16