Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2024

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
LXV sesja z dnia 7 lutego 2024 roku
LXV/930/24 07.02.2024

przekazania petycji zgodnie z właściwością

zobacz  
LXV/929/24 07.02.2024

przekazania skargi według właściwości

zobacz  
LXV/928/24 07.02.2024

rozpatrzenia wniosku

zobacz  
LXV/927/24 07.02.2024

rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/926/24 07.02.2024

rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/925/24 07.02.2024

powołania składu Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/924/24 07.02.2024

powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/923/24 07.02.2024

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/922/24 07.02.2024

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/921/24 07.02.2024

art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336, 1688 i 1890)

zobacz zał., zał. 1, zał. 2
LXV/920/24 07.02.2024

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi

zobacz  
LXV/919/24 07.02.2024

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej

zobacz  
LXV/918/24 07.02.2024

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

zobacz 1
LXV/917/24 07.02.2024

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

zobacz  
LXV/916/24 07.02.2024

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku

zobacz  
LXV/915/24 07.02.2024

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości

zobacz  
LXV/914/24 07.02.2024

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz  
LXV/913/24 07.02.2024

określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie kujawsko-pomorskim

zobacz  
LXV/912/24 07.02.2024

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r.

zobacz  
LXV/911/24 07.02.2024

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz 1
LXV/910/24 07.02.2024

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie

zobacz  
LXV/909/24 07.02.2024

zmiany budżetu województwa na rok 2024

zobacz  
LXV/908/24 07.02.2024

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039

zobacz 1, 2, uzasadnienie z tabelą
LXV/907/24 07.02.2024

powołania Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku

zobacz  
LXV/906/24 07.02.2024

nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXV/905/24 07.02.2024

wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz 1
LXV/904/25 07.02.2024

wygaśnięcia mandatu radnego

zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10772584
Data: 2024-02-25