Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Plan komisji na rok 2014

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIV/733/13
z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI PRACY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
na rok 2014

Lp.

Termin

 

Wyszczególnienie – temat

 

Realizacja

1.

Styczeń

1. Problem bezdomności w Województwie Kujawsko-Pomorskim i sposoby pracy z osobami bezdomnymi na przykładzie Ośrodka Wsparcia przy Brodnickim Centrum Caritas  w Brodnicy (spotkanie wyjazdowe do Brodnickiego Centrum Caritas);

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

2.

Luty

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2013;

2. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku;

 

Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy (spotkanie wyjazdowe),

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

3.

Marzec

1. Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego realizowane w latach 2011-2014 przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku;

2. Informacja z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”;

 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku,

Departament Spraw Społecznych (Wydział Pomocy i Polityki Prorodzinnej)

4.

Kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz sprawozdanie  z realizacji Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015;

2. Sprawozdanie z realizacji programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” w 2013 roku;

3. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 i 2014 r.;

4. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za 2013 rok;

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

Departament Spraw Społecznych (Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych),

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

Państwowa Inspekcja Pracy
w Bydgoszczy

 

5.

Maj

1. Ocena stanu przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych  w sezonie letnim;

2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Departament Spraw Społecznych (Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych)

6.

Czerwiec

1. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim;

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2013 r. w części dotyczącej działalności Komisji – działy 754, 852 i 853;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

Skarbnik Województwa

 

7.

Sierpień

1. Infrastrukturalny system wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko- pomorskim (spotkanie wyjazdowe do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włocławku prowadzonego przez Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”);

2. Efekty projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn.„Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

8.

Wrzesień

1. Działalność Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu;

2. Podsumowanie wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, VII, VIII i IX w województwie kujawsko-pomorskim;

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu,

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
Departament Spraw Społecznych

9.

Październik

1. Prezentacja Wojewódzkiej  Strategii  Polityki Społecznej;

2. Informacja o realizacji zadań w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego przez WUP w 2013 i 2014 roku

3. Badania i analizy rynku pracy realizowane przez WUP;

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2014 r.;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

 

 

<wrzesień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Ilość wyświetleń: 9816794
Data: 2023-09-28