Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Dostępność świadczeń zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia o dostępności świadczeń zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim to główny temat sierpniowego posiedzenia Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. Posiedzenie odbyło się 24 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

W obradach komisji uczestniczył członek zarządu Sławomir Kopyść, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Marcin Kurasz oraz naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy Halina Nowicka.

Pani naczelnik przedstawiła szereg informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych. Miedzy innymi wartości kontraktów w latach 2020–2023 w wybranych rodzajach świadczeń oraz procentowy udział wartości kontraktów w planie finansowym na 2023 rok.

W 2023 roku łącznie zostało zawartych 1 751 umów, w tym 423 umowy w podstawowej opiece zdrowotnej (w tym opieka koordynowana), 272 umowy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (świadczenia w poradniach) i 294 umowy w leczeniu stomatologicznym.

Od października zeszłego roku działa opieka koordynowana, której założeniem jest poprawa dostępności oraz efektywności opieki nad pacjentem z zdiagnozowaną chorobą przewlekłą.

Celem opieki koordynowanej jest wzmocnienie roli POZ w ochronie zdrowia. To lekarze POZ będą koordynować cały proces leczenia w ramach poszerzonej diagnostyki. Opieka koordynowana ma przede wszystkim ułatwić dostęp do specjalisty na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, co odciąży poradnie AOS w takich zakresach jak: diabetologia, endokrynologia, kardiologia czy pulmonologia/alergologia. Pani naczelnik podkreśliła, że opieka koordynowana usprawni przepływ informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz wynikach jego badań zarówno dla lekarzy POZ jak i specjalistów. Obecnie Kujawsko-Pomorski OW NFZ zawarł 80 umów w zakresie tej opieki.

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny m.in. o: pakiet badań tarczycowych (antyTPO, antyTSHR, antyTG), EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz ECHO serca. Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Poza tym leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego za 2022 rok oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu.

 

Kancelaria Sejmiku 

28 sierpnia 2023 r. 

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762621
Data: 2024-02-23