Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w województwie

Omówienie realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2021-2022 to jeden z tematów posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 22 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim. 

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiesław Czarnecki poinformował, że kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania terenów reguluje ustawa z dnia  3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2409).

Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi, rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

Łącznie w latach 2021-2023 złożono 138 wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. W tym okresie wydano zgodę dla 296 hektarów gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na cele nierolnicze. W przypadku 197 hektarów gruntów rolnych i leśnych odmówiono wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.

W drugiej części posiedzenia prezentację nt. „Potencjału rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020” przedstawiła pani Magdalena Antkowiak-Dubińska z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, oddział w Bydgoszczy.

Powszechny Spis Rolny z 2020 roku wykazał, że w województwie znajduje się ponad milion użytków rolnych i zajmujemy 6. pozycję w kraju pod tym względem.

W strukturze użytków rolnych województwa dominują grunty pod zasiewami przy niskim udziale łąk
i pastwisk trwałych. Odsetek gruntów pod zasiewami wynosi 88,6% i jest to najwyższa wartość w kraju (przy średniej dla Polski na poziomie 73,3%).

W województwie znajduje się 59,6 tys. gospodarstw rolnych ogółem (z czego 99,3% to gospodarstwa indywidualne) tj. 4,5% wszystkich gospodarstw w kraju. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 18,9 ha, zatem o 6,3 ha więcej niż przeciętnie w kraju (6. pozycja w kraju). Największą średnią powierzchnią gospodarstwa powyżej 25 ha cechują się  powiaty: nakielski, sępoleński i żniński.

 

Kancelaria Sejmiku 

24 sierpnia 2023 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769117
Data: 2024-02-24