Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Projekty infrastrukturalne i RPO w edukacji

22 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki. Wicedyrektor Departamentu Edukacji Beata Więckowska przedstawiła stan zaawansowania projektów infrastrukturalnych  realizowanych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jednym z realizowanych projektów jest projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, gdzie jednym z elementów była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkoły. Wartość projektu ponad 27 mln złotych.

„Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” to projekt mający na celu m.in. zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla dzieci w wieku 3-9 lat z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wartość prac wyniosła prawie 8 mln złotych.

Kolejny projekt to „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy”. Wartość projektu ponad 11 mln złotych.    

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy”. Celem projektu jest wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego w K-PCKZ w Bydgoszczy poprzez remont i rozbudowę budynku dydaktycznego oraz wyposażenie pracowni w nowym budynku. Grupę docelową stanowią uczniowie w ramach kształcenia zawodowego oraz dorośli w ramach kształcenia ustawicznego. Wartość projektu ponad 12 mln.

„Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w Bydgoszczy. Wartość projektu prawie 5 mln złotych.

Wartość projektów wyniosła 64 061 078,62 zł.

Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Barbara Jesionowska przedstawiła informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego a lata 2014-2020 w obszarze edukacji.

Pani dyrektor poinformowała, że na inwestycje pośrednie ogółem wydano 388.435.564,62 złotychw tym: na termomodernizację szkół wydano 235.690.660,41 złotych, na kształcenie ogólne – podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli wydano 122.062.369,21 złotych, na pomoc stypendialną.

Na zakończenie posiedzenia komisja zaopiniowała jednogłośnie projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru   godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ora zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach – druk nr 102/23,

- w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza” –  druk nr 106/23,

- w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i  Kujaw II” – druk nr 107/23.

 

Kancelaria Sejmiku

23 sierpnia 2023 r. 

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762314
Data: 2024-02-23