Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

LVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Decyzję podjęto w poniedziałek 29 maja podczas LVII sesji sejmiku.

Na początku sesji, reagując na uchwalenie przez sejm w piątek 26 maja i podpisanie w poniedziałek 29 maja przez prezydenta RP ustawy o powołaniu państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, sejmik województwa  przyjął stanowisko wyrażające zaniepokojenie i sprzeciw wobec ustawy. Tekst stanowiska.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych i najbardziej emocjonujących sesji w ciągu roku – pokazuje, czy działania zarządu mają poparcie i aprobatę sejmiku, który nadzoruje pracę zarządu. Jest to też dobry moment, by przeanalizować dalsze kierunki rozwoju regionu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa radni zapoznali się z raportem o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r. Po zaprezentowaniu raportu odbyła się debata, a po niej głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa. Następnie sejmik zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2022 r., sprawozdaniem finansowym województwa za 2022 r., sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu. Po dyskusji odbyło się głosowanie w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdań oraz w sprawie absolutorium dla zarządu.

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali raportu z realizacji Kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014–2022 za rok 2022 i Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021–2026 za rok 2022 oraz sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

Podjęto też decyzję w sprawie dofinansowania utrzymania Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Żnin z Wenecją, Biskupinem i Gąsawą oraz organizacji festynu archeologicznego w Wietrzychowicach, a także oznakowania dojazdu do Parku Kulturowego Wietrzychowice i tablic informacyjnych. Radni przyznali też wsparcie dla gminy Aleksandrów Kujawski, która planuje w Łazieńcu, miejscowości gdzie znajduje się dom rodzinny Edwarda Stachury, postawienie tematycznej ławeczki multimedialnej.

Sejmik przyjął również projekt Kujawsko-Pomorskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na lata 2023–2029, który stanowi m.in. podstawę realizacji projektów stypendialnych prowadzonych przez samorząd województwa. Zanim projekt zostanie ostatecznie przyjęty przez sejmik województwa, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełny porządek obrad LVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z materiałami można znaleźć w BIP

 Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Fot. Monika Dąbrowska

 

Kancelaria Sejmiku

31 maja 2023 r. 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11318211
Data: 2024-04-21