Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Kwietniowe posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacja dotycząca  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego na 2023 r. to jeden z głównych tematów poruszanych na posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiedzenie odbyło się 17 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w  Toruniu.

W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Adamczyk, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Butowska wraz z pracownikiem departamentu Dorotą Zarembą oraz zastępca dyrektora Departamentu Promocji Krzysztof Wasita.

Zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Butowska poinformowała, że na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w roku 2023 zaplanowano 1 100 000,00 zł, z czego 815 000,00 zł na realizację zadań wybranych w trybie otwartego konkursu ofert nr 1/2023, 235 000,00 zł na realizację zadań wieloletnich w 2023 r. – wyłonionych w 2022 r. uchwałą Nr 10/361/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2022 r., oraz 50 000,00 zł na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na otwarty konkurs nr 1/2023 złożono 157 ofert. Kwota wnioskowana przez oferentów to 5 393 595,00 zł, natomiast w budżecie na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1 050 000,00 zł. Kryteriów formalnych regulaminu otwartego konkursu nie spełniły 22 oferty.

Na konkurs złożono 5 ofert na zadania wieloletnie, z czego 3 nie spełniły kryteriów dla zadań wieloletnich i zostały rozpatrzone (po uzyskaniu pisemnej zgody oferentów) jako zadania jednoroczne.

Zadania rozpatrywane jako wieloletnie (2023–2025):

  1. Mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych w Bydgoszczy – Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych – Mózg Festival (edycje: XIX, XX, XXI) (2023–2025);
  2. Stowarzyszenie Get Up w Bydgoszczy – Get Up Bydgoszcz Festiwal (VI, VII oraz VIII edycja) (2023–2025).

Zadania rozpatrywane jako jednoroczne:

  1. Fundacja Muzyka u Źródeł w Bydgoszczy – Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u Źródeł”;
  2. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON” w Bełchatowie – Cykl koncertów pt. „Święty Jan Paweł II – Papież Wolności”;
  3. Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół w Toruniu – Teatr „Czy TAK, czy NIE?”.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 135 ofert. Oceny wniosków dokonywała komisja konkursowa, w skład której, obok pracowników Urzędu Marszałkowskiego, weszły dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Oceny dokonano w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny zadania, biorąc pod uwagę celowość realizacji zadania, grupę odbiorców, znaczenie dla środowiska lokalnego lub regionalnego oraz dla sfery zadań publicznych, rezultaty, plan i harmonogram działań, zasoby osobowe i rzeczowe oferenta, a także budżet zadania.

W oparciu o dokonaną ocenę Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 marca 2023 r. podjął uchwałę Nr 10/371/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przyznając dofinansowanie 63 projektom, w tym 2 projektom wieloletnim (50 000,00 zł na rok 2024 i 50 000,00 zł na rok 2025).

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, które przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń (druk nr 22/23 oraz druk 23/23).

 

Kancelaria Sejmiku

18 kwietnia 2023 r. 

<październik 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ilość wyświetleń: 9823925
Data: 2023-10-01