Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Raport z wykonania w 2022 r. "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025"

Raport z wykonania w 2022 roku "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" to główne zagadnienie marcowego posiedzenia Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. Posiedzenie odbyło się 23 marca br. w trybie zdalnym.

W obradach komisji uczestniczył Marcin Kurasz, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia wraz z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Jackiem Habantem.

Pan naczelnik  przypomniał, że samorząd województwa realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w postaci „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”. Obowiązek sprawozdania z wojewódzkiego programu w danym roku wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Celem głównym programu jest rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem uzależnień oraz ich bliskich. W tym roku był on realizowany poprzez 10 celów operacyjnych oraz 27 działań. Zadania dotyczyły bezpośrednio profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, palenia tytoniu oraz zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS i były realizowane poprzez działania profilaktyczne, prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Wszystkie działania realizowało Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Wydziale Spraw Społecznych Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach trzech otwartych konkursów ofert.

W 2022 r. działania w ramach „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” w większości opierały się o profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą skierowaną do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowane zadania przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej, promowania zdrowego stylu życia, zwiększenia kompetencji i umiejętności pracy z osobami zagrożonymi problemem uzależnień.

W drugiej części posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

 

Kancelaria Sejmiku

23 marca 2023 r. 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309983
Data: 2024-04-20