Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

11 marca Dniem Sołtysa

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Z tej okazji w czwartek 9 marca przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się z sołtyską Jacewa Krystyną Wysocką, której przekazała list gratulacyjny, kwiaty i drobny upominek. Spotkanie było okazją nie tylko do przekazania życzeń, ale i rozmowy na temat działalności samorządowej na wszystkich szczeblach oraz ważnej roli sołtysów - jest ich w Polsce 40 tysięcy 825 - i sołectw jako jednostek pomocniczych gminy.

Sołtys to jedna z najstarszych, sięgająca średniowiecza, funkcja społeczna w naszym kraju. Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Sołtys reprezentował interesy pana feudalnego, pełnił też rolę sędziego w sprawach opłat, podatków i przymusowych służebności. Sołtysem mógł być szlachcic, mieszczanin lub miejscowy chłop. Urząd sołtysa był dziedziczny i przechodził z ojca na najstarszego syna. W 1563 roku sołtysów zastąpiono wójtami.

W okresie zaborów wiejski samorząd były zróżnicowany i zależał od polityki zaborców. W Królestwie Polskim sołtys był organem wykonawczym, a uchwałodawczym - zgromadzenie mieszkańców. W Wielkim Księstwie Poznańskim wieś była zarządzana przez sołtysa, który był wybierany we wsiach uwłaszczonych przez mieszkańców, a we wsiach nieuwłaszczonych przez właściciela wsi. W Galicji, po uzyskaniu autonomii w 1867 roku wsie stały się gminami. Na czele gminy wiejskiej stał naczelnik lub wójt z przysiężnymi wybieranymi spośród członków rady jako władza wykonawcza. Rada gminy wiejskiej była organem uchwałodawczym i nadzorczym.

W II Rzeczypospolitej, w 1934 roku gminy jednowioskowe zostały zlikwidowane i włączone w skład gmin zbiorowych, w których jednostkami pomocniczymi stały się sołectwa. Samorząd wiejski był uzupełnieniem samorządu gminnego. W PRL samorząd wiejski składał się z sołtysa jako organu wykonawczego i zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego. Sołtysów wybierano w wyborach jawnych na 3-letnią kadencję. Sołtysi pełnili funkcje: administracyjne, samorządowe i organizacyjno-społeczne.                                                                                                                                                   

Od 1990 roku sołtys jest funkcjonariuszem publicznym i stoi na czele sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy i wybierany jest przez zebranie wiejskie; jego działania wspiera rada sołecka. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebrania wiejskie, realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, dokonuje poboru podatków rolnego, uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.

Fot. Monika Dabrowska

 

Kancelaria Sejmiku 

10 marca 2023 r. 

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10252891
Data: 2023-12-08