Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

23 lutego br. w trybie zdalnym odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu komisji uczestniczyli: p.o. dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy lek. Ewa Kaczanowska – Burker,  naczelnik Wydziału Zdrowia Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Barbara Ptaszyńska, dyrektor ds. technicznych Kujawsko-Pomorskich  Inwestycji Medycznych Sp. z o.o w Toruniu Aleksander Szczęsny oraz zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Marcin Kurasz.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, członkowie komisji zapoznali się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, którą przedstawiła pani dyrektor Ewa Kaczanowska–Burker.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednostka jest instytucją z marką znaną w Województwie od blisko 70 lat, a jej priorytetowym i statutowym celem jest dostarczanie wysokiej jakości usług medycznych w szeroko pojętej ochronie zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy.

Niestety epidemia spowodowana wirusem SARS-CoV 19 oraz grypy, skutkująca zmniejszoną ilością osób zgłaszających się na badania, z powodu obawy przed zarażeniem, jak również mniejsza wydolność personelu ze względu na absencję chorobową, wpłynąły  niekorzystnie na stan realizacji zadań. Ośrodek starał się jednak maksymalnie wykorzystywać posiadane zasoby i wykonywać planowane działania, przy zachowaniu podstawowych zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa pracy oraz  stosownie do zgłaszanych potrzeb.

Z analizy sytuacji finansowej Ośrodka na przestrzeni lat 2019-2022 wynika stałe jej pogarszanie, wyrażone ujemnym wynikiem finansowym: w 2021 r. - 1 218 766,94 zł,  a w 2022 r. - 929 928,81 zł.

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby zbilansować swoją działalność. Projekt planu finansowego na 2023 r. zakłada wzrost cen jednostkowych świadczeń finansowanych przez Samorząd Województwa. Zwiększona wartość przychodów zaplanowana na działalność statutową prowadzoną w oparciu o ustawę o służbie medycyny pracy wynika z rosnących ustawowo i planowanych na rok 2023 kosztów wynagrodzeń zasadniczych kadry medycznej, inflacji, cen materiałów i usług oraz rosnących kosztów eksploatacji budynku. W odniesieniu do działalności komercyjnej, finansowanej z różnych źródeł od lat podnoszone są ceny jednostkowe udzielanych świadczeń. W celu zwiększenia uzyskiwanych przychodów Ośrodek w okresie od 2019 r. do 2023 r. systematycznie podnosił ceny świadczonych usług. Cena podstawowych badań profilaktycznych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy porównując rok 2019 do roku 2023 wzrosła prawie trzykrotnie.

Pani dyrektor podkreśliła, że Ośrodek będzie realizował założenia programu naprawczego, którego celem jest wprowadzenie zmian mających doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej i zbilansowania działalności jednostki.

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali sprawozdania z działalności KPIM Sp. z o.o. za rok 2022 oraz zapoznali się z planami inwestycyjnymi w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok i lata kolejne. Dyrektor Aleksander Szczęsny przedstawił szereg inwestycji realizowanych w ubiegłym roku przez Spółkę KPIM. Jedną z nich była realizacja rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w ramach której przekazano szpitalowi wszystkie budynki poza budynkiem 510, a do 31.12.2022 r. przekazano użytkownikowi poziom -1 budynku 510.

Kolejna inwestycja realizowana była w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku. W marcu 2022 roku uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Opracowano zamienny projekt budowlany i wykonawczy dla etapu I rozbudowy i przebudowy.Ponadto wykonano instalacje i sieci zasilające, oddano do eksploatacji nową tlenownię, rozebrano stary budynek B4 i wykonano palowanie stanowiące podbudowę pod nowy budynek B4 B4A.

Jeśli chodzi o działania realizowane w roku bieżącym, to wśród wielu zadań warto wspomnieć m.in. o trwających pracach w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie – opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość tego kontraktu to 2 243 274,00 zł.

Rozpoczęto także przebudowy i nadbudowy budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy wraz z przebudową zewnętrznej sieci wodociągowej przy ulicy św. Floriana 12. Wartość tego zadania szacowana jest na ponad 18 mln zł. W tej chwili trwają prace rozbiórkowe podjęte przez wykonawcę wyłonionego przez szpital.

 

 

Kancelaria Sejmiku

24 lutego 2023 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10772137
Data: 2024-02-25