Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2014

Sejmik - Uchwały 2014 DrukujUchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XLV sesja z dnia 27 stycznia 2014 roku:

 
XLV/736/14 27.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
XLV/737/14 27.01.2014 w sprawie likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
XLV/738/14 27.01.2014 w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XLV/739/14 27.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1] [2] [3]
XLVI sesja z dnia 24 lutego 2014 roku:
 
XLVI/740/14 24.02.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz [1]
XLVI/741/14 24.02.2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XLVI/742/14 24.02.2014 w sprawie odrzucenia w części stanowiska Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” zobacz  
XLVI/743/14 24.02.2014 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz [1]
XLVI/744/14 24.02.2014 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVI/745/14 24.02.2014 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz [1]
XLVI/746/14 24.02.2014 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/747/14 24.02.2014 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/748/14 24.02.2014 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

XLVII sesja z dnia 24 marca 2014 roku:

 
XLVII/749/14 24.03.2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 zobacz [1] [2]
XLVII/750/14 24.03.2014 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XLVII/751/14 24.03.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Nieszawa zobacz  
XLVII/752/14 24.03.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XLVII/753/14 24.03.2014 w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1] [2]
XLVII/754/14 24.03.2014 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVII/755/14 24.03.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVII/756/14 24.03.2014 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 zobacz  
XLVII/757/14 24.03.2014 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz [1]
XLVII/758/14 24.03.2014 w sprawie uzgodnienia projektu podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie zobacz [1]
XLVII/759/14 24.03.2014 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVII/760/14 24.03.2014 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

   

XLVIII sesja z dnia 14 kwietnia 2014 roku:
 
XLVIII/761/14 14.04.2014 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” zobacz [1]
XLVIII/762/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLVIII/763/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz  
XLVIII/764/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XLVIII/765/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie zobacz  
XLVIII/766/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XLVIII/767/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XLVIII/768/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XLVIII/769/14 14.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek zobacz  
XLVIII/770/14 14.04.2014 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r. zobacz [1]
XLVIII/771/14 14.04.2014 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/772/14 14.04.2014 w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zobacz [1]
XLVIII/773/14 14.04.2014 w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego zobacz [1]
XLVIII/774/14 14.04.2014 w sprawie powołania doraźnej Komisji Polityki Miejskiej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XLVIII/775/14 14.04.2014 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Polityki Miejskiej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/776/14 14.04.2014 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Polityki Miejskiej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

XLIX sesja z dnia 19 maja 2014 roku:

XLIX/777/14

19.05.2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026

zobacz

[1] [2]

XLIX/778/14

19.05.2014

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014

zobacz

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

XLIX/779/14

19.05.2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

zobacz

 

XLIX/780/14

19.05.2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XLIX/781/14

19.05.2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

XLIX/782/14

19.05.2014

w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XLIX/783/14

19.05.2014

w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XLIX/784/14

19.05.2014

w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XLIX/785/14

19.05.2014

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2014/2015

zobacz

[1]

XLIX/786/14

19.05.2014

w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2014/2015

zobacz

[1]

XLIX/787/14

19.05.2014

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

XLIX/788/14

19.05.2014

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego ich dotychczasowemu dzierżawcy

zobacz

 

XLIX/789/14

19.05.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zobacz

[1]

XLIX/790/14

19.05.2014

w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

zobacz

 
LI sesja z dnia 23 czerwca 2014 roku:
 
LI/791/14 23.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok zobacz [1] [2]
LI/792/14 23.06.2014 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LI/793/14 23.06.2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do dnia 15 kwietnia 2014 r. zobacz [1] [2]
LI/794/14 23.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
LI/795/14 23.06.2014 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy oraz nadania nowego statutu zobacz [1]
LI/796/14 23.06.2014 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
LI/797/14 23.06.2014 w sprawie Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz [1]
LI/798/14 23.06.2014 w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
LI/799/14 23.06.2014 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zobacz [1]
LI/800/14 23.06.2014 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
LI/801/14 23.06.2014 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zobacz  
LI/802/14 23.06.2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. zobacz  
LI/803/14 23.06.2014 w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
LII sesja z dnia 25 sierpnia 2014 roku:
 
LII/804/14 25.08.2014 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz  
LII/805/14 25.08.2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu zobacz  
LII/806/14 25.08.2014 w sprawie uchylenia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny zobacz  
LII/807/14 25.08.2014 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 zobacz [1]
LII/808/14 25.08.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zobacz [1]
LII/809/14 25.08.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do dnia 15 kwietnia 2014 r. zobacz [1]
LII/810/14 25.08.2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
LII/811/14 25.08.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
LII/812/14 25.08.2014 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zobacz  
LII/813/14 25.08.2014 w sprawie odpowiedzi na skargę Gdańsk Transport Company S.A. w Sopocie zobacz  

LIII sesja z dnia 29 września 2014 roku:

 

LIII/814/14

29.09.2014

w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

zobacz

[1]

LIII/815/14

29.09.2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026

zobacz

[1] [2]

LIII/816/14

29.09.2014

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014

zobacz

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

LIII/817/14

29.09.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

zobacz

 

LIII/818/14

29.09.2014

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

zobacz

[1] [2]

LIII/819/14

29.09.2014

w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r.

zobacz

[1]

LIII/820/14

29.09.2014

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Włocławek

zobacz

 

LIII/821/14

29.09.2014

w sprawie odpowiedzi na skargę Sławomira Michalskiego

zobacz

 

LIII/822/14

29.09.2014

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

zobacz

 

LIV sesja z dnia 27 października 2014 roku:

 
LIV/823/14 27.10.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zobacz  
LIV/824/14 27.10.2014 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
LIV/825/14 27.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do dnia 15 kwietnia 2014 r. zobacz  
LIV/826/14 27.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LIV/827/14 27.10.2014 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2015 roku zobacz [1]
LIV/828/14 27.10.2014 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zobacz [1]
LIV/829/14 27.10.2014 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu zobacz  
LIV/830/14 27.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
LIV/831/14 27.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz  
LIV/832/14 27.10.2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
LIV/833/14 27.10.2014 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie zobacz [1] [2] [3]
LIV/834/14 27.10.2014 w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu zobacz [1]
LIV/835/14 27.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz zobacz  
LIV/836/14 27.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
LIV/837/14 27.10.2014 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z. zobacz [1]
LIV/838/14 27.10.2014 w sprawie powołania Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z. zobacz [1]
LIV/839/14 27.10.2014 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
LIV/840/14 27.10.2014 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769192
Data: 2024-02-24