Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2013

Sejmik - Uchwały 2013 DrukujUchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XXX sesja z dnia 28 stycznia 2013 roku:

 
XXX/519/13 28.01.2013 w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz  
XXX/520/13 28.01.2013 w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu zobacz  
XXX/521/13 28.01.2013 w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz  
XXX/522/13 28.01.2013 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz  
XXX/523/13 28.01.2013 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz  
XXX/524/13 28.01.2013 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz  
XXX/525/13 28.01.2013 w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXX/526/13 28.01.2013 w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
XXX/527/13 28.01.2013 w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XXX/528/13 28.01.2013 w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XXX/529/13 28.01.2013 w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
XXX/530/13 28.01.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXX/531/13 28.01.2013 w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” zobacz  
XXX/532/13 28.01.2013 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego jej dotychczasowemu dzierżawcy zobacz  
XXX/533/13 28.01.2013 w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu zobacz [1]
XXX/534/13 28.01.2013 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu zobacz [1] [2] [3] [4]
XXX/535/13 28.01.2013 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
XXX/536/13 28.01.2013 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu zobacz [1] [2] [3] [4]
XXX/537/13 28.01.2013 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XXX/538/13 28.01.2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zobacz [1] [2]
XXX/539/13 28.01.2013 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie zobacz  
XXX/540/13 28.01.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum zobacz  
XXX/541/13 28.01.2013 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
XXXI sesja z dnia 25 lutego 2013 roku:
 
 
XXXI/542/13 25.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej działki gruntu na rzecz Gminy Zławieś Wielka zobacz [1]
XXXI/543/13 25.02.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1] [2] [3]
XXXI/544/13 25.02.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XXXI/545/13 25.02.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
XXXI/546/13 25.02.2013 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XXXI/547/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wąbrzeźno zobacz  
XXXI/548/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXI/549/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz  
XXXI/550/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XXXI/551/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XXXI/552/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek zobacz  
XXXI/553/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XXXI/554/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XXXI/555/13 25.02.2013 w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1] [2] [3]
XXXI/556/13 25.02.2013 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz [1]
XXXI/557/13 25.02.2013 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/558/13 25.02.2013 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku zobacz [1]
XXXI/559/13 25.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXXII sesja z dnia 25 marca 2013 roku:

 
XXXII/560/13 25.03.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3]
XXXII/561/13 25.03.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym zobacz  
XXXII/562/13 25.03.2013 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 zobacz  
XXXII/563/13 25.03.2013 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźników świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zobacz  
XXXII/564/13 25.03.2013 w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXII/565/13 25.03.2013 w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu zobacz [1]
XXXII/566/13 25.03.2013 w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego we Włocławku zobacz [1]
XXXII/567/13 25.03.2013 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. zobacz [1]
XXXII/568/13 25.03.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/569/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Brodnickiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/570/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia zobacz [1]
XXXII/571/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/572/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/573/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zobacz [1]
XXXII/574/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Wdeckiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/575/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/576/13 25.03.2013 w sprawie zmiany statutu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1]
XXXII/577/13 25.03.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXII/578/13 25.03.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXII/579/13 25.03.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXIII sesja z dnia 22 kwietnia 2013 roku:

 
XXXIII/580/13 22.04.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 zobacz [1] [2] [3]
XXXIII/581/13 22.04.2013 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XXXIII/582/13 22.04.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz [1]
XXXIII/583/13 22.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XXXIII/584/13 22.04.2013 w sprawie założenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu zobacz [1] [2]
XXXIII/585/13 22.04.2013 w sprawie założenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu zobacz [1] [2]
XXXIII/586/13 22.04.2013 w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz [1] [2]
XXXIII/587/13 22.04.2013 w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zobacz [1] [2]
XXXIII/588/13 22.04.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XXXIII/589/13 22.04.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie zobacz  
XXXIII/590/13 22.04.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XXXIII/591/13 22.04.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choceń zobacz  
XXXIII/592/13 22.04.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XXXIII/593/13 22.04.2013 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zobacz  
XXXIII/594/13 22.04.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXIII/595/13 22.04.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXIII/596/13 22.04.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXIV sesja z dnia 20 maja 2013 roku:

 
XXXIV/597/13 20.05.2013 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXIV/598/13 20.05.2013 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XXXIV/599/13 20.05.2013 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XXXIV/600/13 20.05.2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XXXIV/601/13 20.05.2013 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016” zobacz [1]
XXXIV/602/13 20.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XXXIV/603/13 20.05.2013 w sprawie utworzenia Bydgoskiej Strefy Przemysłowej „ZACHEM” w Bydgoszczy zobacz [1] [2] [3]
XXXIV/604/13 20.05.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 zobacz [1] [2]
XXXIV/605/13 20.05.2013 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XXXIV/606/13 20.05.2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania zobacz  
XXXIV/607/13 20.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław etap II” zobacz [1]
XXXIV/608/13 20.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Złotoria – Osiek etap I” zobacz [1]
XXXIV/609/13 20.05.2013 w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zobacz [1]
XXXIV/610/13 20.05.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXIV/611/13 20.05.2013 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XXXIV/612/13 20.05.2013 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz [1]
XXXIV/613/13 20.05.2013 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz [1]
XXXIV/614/13 20.05.2013 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
XXXIV/615/13 20.05.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz [1]
XXXIV/616/13 20.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXXIV/617/13 20.05.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXIV/618/13 20.05.2013 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz  
XXXIV/619/13 20.05.2013 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz  
XXXIV/620/13 20.05.2013 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz  
XXXIV/621/13 20.05.2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XXXV sesja z dnia 7 czerwca 2013 roku:

 
XXXV/622/13 7.06.2013 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez Ryszarda Zdzisława Grobelskiego zobacz  
XXXVII sesja z dnia 24 czerwca 2013 roku:
 
 
XXXVII/623/13 24.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok zobacz [1] [2]
XXXVII/624/13 24.06.2013 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/625/13 24.06.2013 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego zobacz [1] [2] [3]
XXXVII/626/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Raciążek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/627/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/628/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Wielgie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/629/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Dębowa Łąka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/630/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Chrostkowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/631/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Rojewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/632/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej z budżetu Województwa zobacz  
XXXVII/633/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Baruchowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/634/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/635/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Książki pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/636/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie i Miastu Izbica Kujawska pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/637/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Dobre pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/638/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/639/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/640/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Dobre pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/641/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/642/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Gminie Sośno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/643/13 24.06.2013 w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz  
XXXVII/644/13 24.06.2013 w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu zobacz  
XXXVII/645/13 24.06.2013 w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz  
XXXVII/646/13 24.06.2013 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu i nadania jej statutu zobacz [1]
XXXVII/647/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia w roku 2013 w drugim terminie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1] [2]
XXXVII/648/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXVII/649/13 24.06.2013 w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2013/2014 zobacz [1]
XXXVII/650/13 24.06.2013 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2013/2014 zobacz [1]
XXXVII/651/13 24.06.2013 w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz  
XXXVII/652/13 24.06.2013 w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zobacz [1]
XXXVII/653/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zobacz [1] [2]
XXXVII/654/13 24.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanych działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno zobacz  
XXXVII/655/13 24.06.2013 w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia nowo wybudowanych dróg do kategorii dróg krajowych zobacz  
XXXVII/656/13 24.06.2013 w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych zobacz  
XXXVII/657/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/658/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/659/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/660/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/661/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/662/13 24.06.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVII/663/13 24.06.2013 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII sesja z dnia 26 sierpnia 2013 roku:


 
XXXVIII/664/13 26.08.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 zobacz [1] [2]
XXXVIII/665/13 26.08.2013 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XXXVIII/666/13 26.08.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/667/13 26.08.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotniki Kujawskie zobacz  
XXXVIII/668/13 26.08.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
XXXVIII/669/13 26.08.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XXXVIII/670/13 26.08.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 w drugim terminie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XXXVIII/671/13 26.08.2013 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz [1]
XXXVIII/672/13 26.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XXXVIII/673/13 26.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Latkowo, gmina Inowrocław zobacz  
XXXVIII/674/13 26.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zobacz  
XXXVIII/675/13 26.08.2013 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz  
XXXVIII/676/13 26.08.2013 w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz  
XXXVIII/677/13 26.08.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XXXVIII/678/13 26.08.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVIII/679/13 26.08.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVIII/680/13 26.08.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVIII/681/13 26.08.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XXXVIII/682/13 26.08.2013 w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży uczniów szkół ponadgimnazjalnych zobacz  
XXXVIII/683/13 26.08.2013 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/684/13 26.08.2013 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/685/13 26.08.2013 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/686/13 26.08.2013 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/687/13 26.08.2013 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
Nadzwyczajna sesja z dnia 9 września 2013 roku:
 
 
XL sesja z dnia 23 września 2013 roku:
 
 
XL/688/13 23.09.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 zobacz [1] [2]
XL/689/13 23.09.2013 w sprawie wskazania miasta w którym mogą być przeprowadzone egzaminy na prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B zobacz  
XL/690/13 23.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XL/691/13 23.09.2013 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
XL/692/13 23.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 w drugim terminie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLI sesja z dnia 21 października 2013 roku:
 
XLI/693/13 21.10.2013 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ zobacz [1]
XLII sesja z dnia 28 października 2013 roku:
 
 
XLII/694/13 28.10.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 zobacz [1] [2]
XLII/695/13 28.10.2013 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XLII/696/13 28.10.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Wąbrzeźno zobacz  
XLII/697/13 28.10.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XLII/698/13 28.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli zobacz  
XLII/699/13 28.10.2013 w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 zobacz [1] [2] [3] [4]
XLII/700/13 28.10.2013 w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 zobacz [1] [2] [3] [4]
XLII/701/13 28.10.2013 w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 zobacz [1] [2] [3] [4]
XLII/702/13 28.10.2013 w sprawie projektu regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLII/703/13 28.10.2013 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
XLII/704/13 28.10.2013 w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów zobacz  
XLII/705/13 28.10.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLII/706/13 28.10.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLII/707/13 28.10.2013 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLII/708/13 28.10.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy na Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII sesja z dnia 18 listopada 2013 roku:
 
 
XLIII/709/13 18.11.2013 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 zobacz [1]
XLIII/710/13 18.11.2013 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 roku zobacz [1]
XLIII/711/13 18.11.2013 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku zobacz  
XLIII/712/13 18.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XLIII/713/13 18.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zobacz [1]
XLIII/714/13 18.11.2013 w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zobacz [1] [2] [3] [4]
XLIII/715/13 18.11.2013 w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zobacz [1] [2]
XLIII/716/13 18.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
XLIII/717/13 18.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XLIII/718/13 18.11.2013 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
XLIII/719/13 18.11.2013 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zobacz  
XLIII/720/13 18.11.2013 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIV sesja z dnia 16 grudnia 2013 roku:
 
XLIV/721/13 16.12.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 zobacz [1] [2] [3]
XLIV/722/13 16.12.2013 w sprawie budżetu województwa na rok 2014 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XLIV/723/13 16.12.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 zobacz [1] [2]
XLIV/724/13 16.12.2013 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
XLIV/725/13 16.12.2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
XLIV/726/13 16.12.2013 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz  
XLIV/727/13 16.12.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz [1]
XLIV/728/13 16.12.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz [1]
XLIV/729/13 16.12.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz [1]
XLIV/730/13 16.12.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XLIV/731/13 16.12.2013 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz  
XLIV/732/13 16.12.2013 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
XLIV/733/13 16.12.2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku na 2014 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XLIV/734/13 16.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zobacz  
XLIV/735/13 16.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10768978
Data: 2024-02-24