Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2010

Sejmik - Uchwały 2010 DrukujUchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XLII sesja z dnia 1 lutego 2010 roku:


 
XLII/1021/10 01.02.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobacz  
XLII/1022/10 01.02.2010 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu zobacz [1]
XLII/1023/10 01.02.2010 w sprawie Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 zobacz [1]
XLII/1024/10 01.02.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni” im dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLII/1025/10 01.02.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLII/1026/10 01.02.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz  
XLII/1027/10 01.02.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLII/1028/10 01.02.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XLII/1029/10 01.02.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XLII/1030/10 01.02.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz [1] [2]
XLII/1031/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLII/1032/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boniewo zobacz  
XLII/1033/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bartniczka zobacz  
XLII/1034/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec Kujawski zobacz  
XLII/1035/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XLII/1036/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łabiszyn zobacz  
XLII/1037/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grudziądz zobacz  
XLII/1038/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim zobacz  
XLII/1039/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin zobacz  
XLII/1040/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śliwice zobacz  
XLII/1041/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola zobacz  
XLII/1042/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo zobacz  
XLII/1043/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernikowo zobacz  
XLII/1044/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią zobacz  
XLII/1045/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golub-Dobrzyń zobacz  
XLII/1046/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLII/1047/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek zobacz  
XLII/1048/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków Kujawski zobacz  
XLII/1049/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowo zobacz  
XLII/1050/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XLII/1051/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kikół zobacz  
XLII/1052/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno zobacz  
XLII/1053/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Lipno zobacz  
XLII/1054/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łysomice zobacz  
XLII/1055/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin zobacz  
XLII/1056/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowrocław zobacz  
XLII/1057/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XLII/1058/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek zobacz  
XLII/1059/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąbrzeźno zobacz  
XLII/1060/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec zobacz  
XLII/1061/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barcin zobacz  
XLII/1062/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białe Błota zobacz  
XLII/1063/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielgie zobacz  
XLII/1064/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Biskupia zobacz  
XLII/1065/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Krajeński zobacz  
XLII/1066/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin zobacz  
XLII/1067/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu zobacz  
XLII/1068/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn zobacz  
XLII/1069/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie zobacz  
XLII/1070/10 01.02.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubianka zobacz  
XLII/1071/10 01.02.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XLII/1072/10 01.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XLII/1073/10 01.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XLII/1074/10 01.02.2010 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLII/1075/10 01.02.2010 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLII/1076/10 01.02.2010 powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej w sprawie i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLII/1077/10 01.02.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII sesja z dnia 1 marca 2010 roku:


 
XLIII/1078/10 01.03.2010 w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz [1]
XLIII/1079/10 01.03.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
XLIII/1080/10 01.03.2010 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz [1]
XLIII/1081/10 01.03.2010 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz [1]
XLIII/1082/10 01.03.2010 w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz [1]
XLIII/1083/10 01.03.2010 w sprawie projektu regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zobacz [1]
XLIII/1084/10 01.03.2010 w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz [1]
XLIII/1085/10 01.03.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w 2009 roku zobacz [1]
XLIII/1086/10 01.03.2010 w sprawie desygnowania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz  
XLIII/1087/10 01.03.2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Torunia o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu zobacz  
XLIII/1088/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Książki zobacz  
XLIII/1089/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakość zobacz  
XLIII/1090/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLIII/1091/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLIII/1092/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLIII/1093/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XLIII/1094/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XLIII/1095/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XLIII/1096/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek zobacz  
XLIII/1097/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek zobacz  
XLIII/1098/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek zobacz  
XLIII/1099/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brodnica zobacz  
XLIII/1100/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białe Błota zobacz  
XLIII/1101/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kijewo Królewskie zobacz  
XLIII/1102/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo zobacz  
XLIII/1103/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowalewo Pomorskie zobacz  
XLIII/1104/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golub-Dobrzyń zobacz  
XLIII/1105/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbójno zobacz  
XLIII/1106/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gruta zobacz  
XLIII/1107/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie nad Osą zobacz  
XLIII/1108/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowrocław zobacz  
XLIII/1109/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo zobacz  
XLIII/1110/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno zobacz  
XLIII/1111/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyń nad Wisłą zobacz  
XLIII/1112/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowniki zobacz  
XLIII/1113/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kikół zobacz  
XLIII/1114/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia zobacz  
XLIII/1115/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia zobacz  
XLIII/1116/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią zobacz  
XLIII/1117/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin zobacz  
XLIII/1118/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków Kujawski zobacz  
XLIII/1119/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osięciny zobacz  
XLIII/1120/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno zobacz  
XLIII/1121/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Więcbork zobacz  
XLIII/1122/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim zobacz  
XLIII/1123/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świekatowo zobacz  
XLIII/1124/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża zobacz  
XLIII/1125/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubicz zobacz  
XLIII/1126/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łysomice zobacz  
XLIII/1127/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka zobacz  
XLIII/1128/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zławieś Wielka zobacz  
XLIII/1129/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola zobacz  
XLIII/1130/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn zobacz  
XLIII/1131/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska zobacz  
XLIII/1132/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubraniec zobacz  
XLIII/1133/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XLIII/1134/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boniewo zobacz  
XLIII/1135/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choceń zobacz  
XLIII/1136/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choceń zobacz  
XLIII/1137/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki zobacz  
XLIII/1138/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XLIII/1139/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barcin zobacz  
XLIII/1140/10 01.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie zobacz  
XLIII/1141/10 01.03.2010 w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
XLIII/1142/10 01.03.2010 w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania zobacz [1] [2]
XLIII/1143/10 01.03.2010 w sprawie zakończenia pracy doraźnej komisji do opracowania zmian do uchwały w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/1144/10 01.03.2010 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Trzemeszno zobacz [1]
XLIII/1145/10 01.03.2010 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Rogowo zobacz [1]
XLIV/1146/10 29.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli zobacz  
XLIV/1147/10 29.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych ruchomych oraz wyposażenia będącego w dyspozycji Centrum Konferencyjnego DAGLEZJA w Przysieku zobacz [1] [2]
XLIV/1148/10 29.03.2010 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz  
XLIV/1149/10 29.03.2010 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2010 zobacz  
XLIV/1150/10 29.03.2010 w sprawie określenia nakładów finansowych na zorganizowanie usług publicznych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 12 grudnia 2010 roku do 12 grudnia 2020 roku zobacz  
XLIV/1151/10 29.03.2010 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zobacz  
XLIV/1152/10 29.03.2010 w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLIV/1153/10 29.03.2010 w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLIV/1154/10 29.03.2010 w sprawie projektu określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród zobacz [1]
XLIV/1155/10 29.03.2010 w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2010/2011 zobacz [1]
XLIV/1156/10 29.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim zobacz  
XLIV/1157/10 29.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mogilno zobacz  
XLIV/1158/10 29.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XLIV/1159/10 29.03.2010 w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej zobacz  
XLIV/1160/10 29.03.2010 w sprawie rozszerzenia działalności Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej zobacz  
XLIV/1161/10 29.03.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XLIV/1162/10 29.03.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XLIV/1163/10 29.03.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLIV/1164/10 29.03.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLIV/1165/10 29.03.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLIV/1166/10 29.03.2010 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z zobacz  
XLIV/1167/10 29.03.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Kowal zobacz  
XLV/1168/10 26.04.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1169/10 26.04.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1170/10 26.04.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1171/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009 r. zobacz  
XLV/1172/10 26.04.2010 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz [1]
XLV/1173/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Gruta pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1174/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Bartniczka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1175/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Brzuze pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1176/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Brzuze pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. zobacz  
XLV/1177/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Wielgie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1178/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Łubianka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1179/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Chodecz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1180/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Kowalewo Pomorskie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1181/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Rypin pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1182/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Radzyń Chełmiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1183/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Radzyń Chełmiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1184/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Gąsawa pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1185/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Janowiec Wielkopolski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1186/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Brodnica pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1187/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Brodnica pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1188/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Śliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1189/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Dobre pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1190/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Rogóźno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1191/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1192/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1193/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Chełmża pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1194/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Rojewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1195/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Pruszcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1196/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Jeżewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1197/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Zławieś Wielka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1198/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Izbica Kujawska pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. zobacz  
XLV/1199/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Skrwilno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1200/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1201/10 26.04.2010 w sprawie udzielenia Gminie Baruchowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/1202/10 26.04.2010 w sprawie ustalenia zasad: 1) rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 2) udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym zobacz [1] [2] [3]
XLV/1203/10 26.04.2010 w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLV/1204/10 26.04.2010 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2012 roku zobacz [1]
XLV/1205/10 26.04.2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąbrzeźno zobacz  
XLV/1206/10 26.04.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za rok 2009 zobacz [1] [2] [3]
XLV/1207/10 26.04.2010 w sprawie wyboru podmiotu do badania rocznego sprawozdania finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za rok 2009 zobacz  
XLV/1208/10 26.04.2010 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zobacz [1] [2]
XLV/1209/10 26.04.2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz [1] [2]
XLVI sesja z dnia 24 maja 2010 roku:


 
XLVI/1210/10 24.05.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
XLVI/1211/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1212/10 24.05.2010 w sprawie projektu nadania statutu Ośrodkowi Chopinowskiemu w Szafarni zobacz [1]
XLVI/1213/10 24.05.2010 w sprawie projektu statutu „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu zobacz [1]
XLVI/1214/10 24.05.2010 w sprawie zawarcia Umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym Styria (Republika Austrii) zobacz [1]
XLVI/1215/10 24.05.2010 w sprawie zawarcia Umowy o nawiązaniu przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei (Chińska Republika Ludowa) zobacz [1]
XLVI/1216/10 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz [1]
XLVI/1217/10 24.05.2010 w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej zobacz  
XLVI/1218/10 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz  
XLVI/1219/10 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVI/1220/10 24.05.2010 w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej zobacz  
XLVI/1221/10 24.05.2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVI/1222/10 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz  
XLVI/1223/10 24.05.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni funkcję podmiotu, który utworzył zakład zobacz  
XLVI/1224/10 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XLVI/1225/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Lubraniec pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1226/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Łasin pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1227/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Miastu Kowal pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1228/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Skępe pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1229/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Jabłonowo Pomorskie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1230/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Kowalewo Pomorskie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1231/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Janowiec Wielkopolski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1232/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Mrocza pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1233/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Łabiszyn pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1234/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Piotrków Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1235/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Brześć Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1236/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia Gminie Kcynia pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1237/10 24.05.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz zobacz  
XLVI/1238/10 24.05.2010 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVI/1239/10 24.05.2010 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XLVIII/1240/10 28.06.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1241/10 28.06.2010 w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy Spółka Akcyjna zobacz  
XLVIII/1242/10 28.06.2010 w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu spółka akcyjna zobacz  
XLVIII/1243/10 28.06.2010 w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLVIII/1244/10 28.06.2010 w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLVIII/1245/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz [1] [2]
XLVIII/1246/10 28.06.2010 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Pana Romana Sassa dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz  
XLVIII/1247/10 28.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli zobacz  
XLVIII/1248/10 28.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy o przyznanie pomocy na operację „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz  
XLVIII/1249/10 28.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Nowy zawód – nowa szansa dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz  
XLVIII/1250/10 28.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1251/10 28.06.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa oraz planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2010 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
XLVIII/1252/10 28.06.2010 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1] [2] [3] [4]
XLVIII/1253/10 28.06.2010 w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz [1] [2] [3]
XLVIII/1254/10 28.06.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XLVIII/1255/10 28.06.2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2010 r. zobacz  
XLVIII/1256/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Włocławek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1257/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1258/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Waganiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1259/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Nieszawa pomocy finansowej z budżetu Województwa Ku-jawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1260/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Raciążek pomocy finansowej z budżetu Województwa Ku-jawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1261/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ciechocinek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1262/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1263/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Wielka Nieszawka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1264/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1265/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1266/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Świecie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1267/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Dragacz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1268/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Nowe pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1269/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Grudziądz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1270/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Chełmno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1271/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Unisław pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1272/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Chełmińska pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1273/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Zławieś Wielka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1274/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Lubicz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1275/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Obrowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1276/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Czernikowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1277/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Bobrowniki pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1278/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia Gminie Fabianki pomocy finansowej z budżetu Województwa Ku-jawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1279/10 28.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLVIII/1280/10 28.06.2010 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLVIII/1281/10 28.06.2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz [1]
XLVIII/1282/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1283/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XLVIII/1284/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XLVIII/1285/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1286/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1287/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1288/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
XLVIII/1289/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XLVIII/1290/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1291/10 28.06.2010 w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu zobacz  
XLVIII/1292/10 28.06.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1293/10 28.06.2010 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/1294/10 28.06.2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Czernikowo zobacz [1] [2]
XLVIII/1295/10 28.06.2010 w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo zobacz  
XLVIII/1296/10 28.06.2010 w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i wydry Lutra lutra zobacz  
XLVIII/1297/10 28.06.2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu zobacz  
XLVIII/1298/10 28.06.2010 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2010 roku zobacz [1] [2]
XLVIII/1299/10 28.06.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zobacz  
XLVIII/1300/10 28.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XLVIII/1301/10 28.06.2010 w sprawie udzielenia w roku 2010, w drugim terminie, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLVIII/1302/10 28.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLVIII/1303/10 28.06.2010 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
XLXI sesja z dnia 30 sierpnia 2010 roku:


 
XLIX/1304/10 30.08.2010 w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu zobacz [1]
XLIX/1305/10 30.08.2010 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Chopinowskiemu w Szafarni zobacz [1]
XLIX/1306/10 30.08.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica Kujawska zobacz  
XLIX/1307/10 30.08.2010 w sprawie wyposażenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w majątek polikwidacyjny zobacz [1]
XLIX/1308/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Włocławek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1309/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1310/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Waganiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1311/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Nieszawa pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1312/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Raciążek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1313/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ciechocinek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1314/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1315/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Wielka Nieszawka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1316/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1317/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1318/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Świecie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1319/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Dragacz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1320/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Nowe pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1321/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Grudziądz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1322/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Chełmno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1323/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Unisław pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1324/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Zławieś Wielka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1325/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubicz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1326/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Obrowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1327/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Czernikowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1328/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Bobrowniki pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1329/10 30.08.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Fabianki pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1330/10 30.08.2010 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLIX/1331/10 30.08.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mogileńskiemu zobacz  
XLIX/1332/10 30.08.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baruchowo zobacz  
XLIX/1333/10 30.08.2010 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/1334/10 30.08.2010 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2012 roku zobacz [1]
XLIX/1335/10 30.08.2010 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo zobacz [1]
XLIX/1336/10 30.08.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XLIX/1337/10 30.08.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XLIX/1338/10 30.08.2010 w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XLIX/1339/10 30.08.2010 w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
L sesja z dnia 20 września 2010 roku:


 
L/1340/10 20.09.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
L/1341/10 20.09.2010 określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku zobacz  
L/1342/10 20.09.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
L/1343/10 20.09.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
L/1344/10 20.09.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
L/1345/10 20.09.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz  
L/1346/10 20.09.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz  
L/1347/10 20.09.2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
L/1348/10 20.09.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
L/1349/10 20.09.2010 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
L/1350/10 20.09.2010 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
L/1351/10 20.09.2010 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami wojewódzkich dróg publicznych na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
LI/1352/10 18.10.2010 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LI/1353/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum zobacz [1]
LI/1354/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży zobacz [1]
LI/1355/10 18.10.2010 w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Culinary Heritage) zobacz  
LI/1356/10 18.10.2010 w sprawie zatwierdzenia cennika usług oferowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz [1]
LI/1357/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
LI/1358/10 18.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny niezabudowanej działki na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu zobacz  
LI/1359/10 18.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółki z o.o. zobacz  
LI/1360/10 18.10.2010 w sprawie wpisania Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rejestru jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobacz  
LI/1361/10 18.10.2010 w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 zobacz [1]
LI/1362/10 18.10.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
LI/1363/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LI/1364/10 18.10.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kruszwica zobacz  
LI/1365/10 18.10.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo zobacz  
LI/1366/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno zobacz  
LI/1367/10 18.10.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu zobacz  
LI/1368/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
LI/1369/10 18.10.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią zobacz  
LI/1370/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków Kujawski zobacz  
LI/1371/10 18.10.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo zobacz  
LI/1372/10 18.10.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica Kujawska zobacz  
LI/1373/10 18.10.2010 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
LI/1374/10 18.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia nakładów finansowych na zorganizowanie usług publicznych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 12 grudnia 2010 roku do 12 grudnia 2020 roku zobacz  
LI/1375/10 18.10.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
LI/1376/10 18.10.2010 w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych zobacz  
LI/1377/10 18.10.2010 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
LI/1378/10 18.10.2010 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
LI/1379/10 18.10.2010 w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1] [2] [3] [4]
LI/1380/10 18.10.2010 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zobacz [1] [2]
LI/1381/10 18.10.2010 w sprawie przekształceń organizacyjnych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu zobacz  Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
I/1/10 29.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/2/10 29.11.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/3/10 29.11.2010 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/4/10 29.11.2010 w sprawie wyboru wicemarszałków i członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/5/10 29.11.2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
II/6/10 6.12.2010 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Zbigniewa Sochę zobacz  
II/7/10 6.12.2010 w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/8/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/9/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/10/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/11/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/12/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/13/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/14/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/15/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/16/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/17/10 6.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/18/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/19/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/20/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/21/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/22/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/23/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/24/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/25/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/26/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/27/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/28/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/29/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/30/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/31/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/32/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/32/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/33/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/34/10 6.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/35/10 6.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/36/10 6.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/37/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/38/10 6.12.2010 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/39/10 6.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/40/10 6.12.2010 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy zawodowej Panu Romanowi Sassowi – Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz  
II/41/10 6.12.2010 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2010-2014 zobacz  
II/42/10 6.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/43/10 6.12.2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz [1] [2]
II/44/10 6.12.2010 w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
II/45/10 6.12.2010 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźników świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz [1]
II/46/10 6.12.2010 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/47/10 6.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/48/10 6.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010, w drugim terminie, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/49/10 6.12.2010 w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych zobacz  
II/50/10 6.12.2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
III/51/10 20.12.2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
III/52/10 20.12.2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
III/53/10 20.12.2010 w sprawie budżetu województwa na rok 2011 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
III/54/10 20.12.2010 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
III/55/10 20.12.2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
III/56/10 20.12.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego zobacz  
III/57/10 20.12.2010 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zobacz  
III/58/10 20.12.2010 w sprawie powołania doraźnej Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
III/59/10 20.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/60/10 20.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/61/10 20.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/62/10 20.12.2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/63/10 20.12.2010 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
III/64/10 20.12.2010 w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2010 zobacz [1]
III/65/10 20.12.2010 w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zobacz [1]
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762511
Data: 2024-02-23