Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2006

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
I/1/06 24.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
I/2/06 24.11.2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
I/3/06 24.11.2006 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
I/4/06 24.11.2006 w sprawie wyboru wicemarszałków Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
I/5/06 24.11.2006 w sprawie wyboru członków Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
I/6/06 24.11.2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
II/7/06 04.12.2006 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Pawła Zgórzyńskiego zobacz  
II/8/06 04.12.2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
II/9/06 04.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz [1]
II/10/06 04.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
II/11/06 04.12.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie działań i projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zobacz  
II/12/06 04.12.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2006-2010 zobacz  
II/13/06 04.12.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/14/06 04.12.2006 w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
II/15/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/16/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/17/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/18/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/19/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/20/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/21/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/22/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/23/06 04.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/24/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/25/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/26/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/27/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/28/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/29/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/30/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/31/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/32/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/33/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/34/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/35/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/36/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/37/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/38/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/39/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/40/06 04.12.2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/41/06 04.12.2006 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
II/42/06 04.12.2006 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zobacz  
III sesja z dnia 28 grudnia 2006 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wsparcia rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie sytuacji na rynku żywca wieprzowego i dochodów rolników Województwa Kujawsko – Pomorskiego
III/43/06 28.12.2006 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Leszka Kawskiego zobacz  
III/44/06 28.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Remontowo - Inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
III/45/06 28.12.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
III/46/06 28.12.2006 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
III/47/06 28.12.2006 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2008, współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zobacz [1]
III/48/06 28.12.2006 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
III/49/06 28.12.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
III/50/06 28.12.2006 w sprawie projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Laskowicach Pomorskich działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
III/51/06 28.12.2006 określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 zobacz  
III/52/06 28.12.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
III/53/06 28.12.2006 w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego zobacz  
III/54/06 28.12.2006 w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2007 roku zobacz [1]
III/55/06 28.12.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
III/56/06 28.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
III/57/06 28.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  


 


Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XLIII/615/06 06.02.2006 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
XLIII/616/06 06.02.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnym województwa kosztów podróży służbowych zobacz  
XLIII/617/06 06.02.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/618/06 06.02.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/619/06 06.02.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/620/06 06.02.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/621/06 06.02.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/622/06 06.02.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/623/06 06.02.2006 w sprawie uchylenia uchwały nr 345/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2000r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego miesięcznika „Biuletyn Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLIII/624/06 06.02.2006 w sprawie Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko - Pomorskim do 2015 r.
[Strategia]
zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
XLIII/625/06 06.02.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego, dotyczącej Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego zobacz [1]
XLIII/626/06 06.02.2006 w sprawie wyrażenia woli zawarcia wieloletniego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko - Pomorski w Toruniu w sprawie realizacji zadania „Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w Regionalnym Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” zobacz  
XLIII/627/06 06.02.2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/613/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2005 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz  
XLIII/628/06 06.02.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
XLIII/629/06 06.02.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XLIII/630/06 06.02.2006 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XLIII/631/06 06.02.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XLIII/632/06 06.02.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Toruniu zobacz  
XLIII/633/06 06.02.2006 w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
XLIII/634/06 06.02.2006 w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie zobacz  
XLIII/635/06 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rzecz Powiatu Świeckiego zobacz  
XLIII/636/06 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz zobacz  
XLIII/637/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/638/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/639/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/640/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/641/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/642/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/643/06 06.02.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLIII/644/06 06.02.2006 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej zobacz  
  13.03.2006 Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie planowanych nowych zasad funkcjonowania ogrodów działkowych zobacz  
  13.03.2006 Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek zobacz  
XLIV/645/06 13.03.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIV/646/06 13.03.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIV/647/06 13.03.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIV/648/06 13.03.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIV/649/06 13.03.2006 w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Regionem Navarra (Hiszpania) zobacz  
XLIV/650/06 13.03.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
XLIV/651/06 13.03.2006 w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XLIV/652/06 13.03.2006 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla spółek wodnych zobacz  
XLIV/653/06 13.03.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
XLIV/654/06 13.03.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1], [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
XLIV/655/06 13.03.2006 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLIV/656/06 13.03.2006 w sprawie przekazania mienia, które znajdowało się w użytkowaniu zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku zobacz [1] [2] [3]
XLIV/657/06 13.03.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XLIV/658/06 13.03.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz [1]
XLIV/659/06 13.03.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1] [2]
XLIV/660/06 13.03.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
XLIV/661/06 13.03.2006 w sprawie utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz  
XLIV/662/06 13.03.2006 w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zobacz [1] [2]
XLIV/663/06 13.03.2006 w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze zobacz  
XLIV/664/06 13.03.2006 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIV/665/06 13.03.2006 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
XLIV/666/06 13.03.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
XLIV/667/06 13.03.2006 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej na stanowisko Kuratora Oświaty zobacz  
XLV sesja z dnia 24 kwietnia 2006 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie planowanej likwidacji wytypowanych posterunków policji w województwie kujawsko-pomorskim

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących udzielania pomocy finansowej na działanie 6. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia spółek wodnych od podatku dochodowego od osób prawnych
XLV/668/06 24.04.2006 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLV/669/06 24.04.2006 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLV/670/06 24.04.2006 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLV/671/06 24.04.2006 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLV/672/06 24.04.2006 w sprawie ustanowienia wzoru logo Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1]
XLV/673/06 24.04.2006 w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok zobacz [1]
XLV/674/06 24.04.2006 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko - Pomorskim do roku 2010 zobacz [1]
XLV/675/06 24.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko - Pomorskim zobacz [1]
XLV/676/06 24.04.2006 zmieniająca uchwałę Nr XIX/244/04 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko - pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt ADEP) zobacz [1]
XLV/677/06 24.04.2006 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
XLV/678/06 24.04.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
XLV/679/06 24.04.2006 w sprawie projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zobacz  
XLV/680/06 24.04.2006 w sprawie nadania statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
XLV/681/06 24.04.2006 w sprawie nadania statutu Operze NOVA w Bydgoszczy zobacz [1]
XLV/682/06 24.04.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko - pomorskiego zobacz  
XLV/683/06 24.04.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3]
XLV/684/06 24.04.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1] [2] [3]
XLV/685/06 24.04.2006 w sprawie zmiany w składzie Rady Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
XLV/686/06 24.04.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XLV/687/06 24.04.2006 w sprawie projektu likwidacji oddziału rehabilitacji neurologicznej działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XLV/688/06 24.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Prokuratury Okręgowej w Toruniu zobacz  
XLV/689/06 24.04.2006 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2005 r. zobacz  
XLVI sesja z dnia 15 maja 2006 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie algorytmu podziału środków EFRR na Regionalne Programy Operacyjne oraz EFS dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia w RP
XLVI/690/06 15.05.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLVI/691/06 15.05.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLVI/692/06 15.05.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLVI/693/06 15.05.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLVI/694/06 15.05.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLVI/695/06 15.05.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLVI/696/06 15.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 zobacz [1]
XLVI/697/06 15.05.2006 w sprawie: przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów zobacz  
XLVI/698/06 15.05.2006 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zobacz [1] [2]
XLVI/699/06 15.05.2006 zmieniająca uchwałę nr 809/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XLVI/700/06 15.05.2006 w sprawie wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVI/701/06 15.05.2006 w sprawie wojewódzkiego programu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zobacz [1]
XLVI/702/06 15.05.2006 w sprawie utworzenia Młodzieżowego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej zobacz  
XLVI/703/06 15.05.2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko -Pomorskiego zobacz  
XLVI/704/06 15.05.2006 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz [1]
XLVI/705/06 15.05.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XLVI/706/06 15.05.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XLVI/707/06 15.05.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XLVI/708/06 15.05.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
XLVI/709/06 15.05.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu zobacz  
XLVI/710/06 15.05.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotniki Kujawskie zobacz  
XLVI/711/06 15.05.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz  
XLVI/712/06 15.05.2006 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
XLVI/713/06 15.05.2006 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2008, współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zobacz  
XLVI/714/06 15.05.2006 w sprawie zmiany uchwały XXXVI/460/05 Sejmiku Województwa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 zobacz  
XLVII sesja z dnia 19 czerwca 2006 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie w sprawie przygotowania i wdrożenia programu monitoringu i zwalczania choroby Aujeszkyego
XLVII/715/06 19.06.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVII/716/06 19.06.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVII/717/06 19.06.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVII/718/06 19.06.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz [1] [2]
XLVII/719/06 19.06.2006 w sprawie przystąpienia do Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie i objęcia udziałów zobacz  
XLVII/720/06 19.06.2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2006 r. oraz wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi zobacz  
XLVII/721/06 19.06.2006 w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XLVII/722/06 19.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz zobacz  
XLVII/723/06 19.06.2006 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu zobacz  
XLVII/724/06 19.06.2006 zmieniająca uchwałę Nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i nadania statutu zobacz  
XLVII/725/06 19.06.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko - pomorskiego zobacz [1]
XLVII/726/06 19.06.2006 w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobacz  
XLVII/727/06 19.06.2006 zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III B zobacz  
XLVII/728/06 19.06.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
XLVII/729/06 19.06.2006 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej jednostki budżetowej „Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku” i nadania statutu zobacz  
XLVII/730/06 19.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności zobacz  
XLVII/731/06 19.06.2006 w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
XLVII/732/06 19.06.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
XLVII/733/06 19.06.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLVII/734/06 19.06.2006 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLVII/734/06 19.06.2006 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLVIII/735/06 28.08.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVIII/736/06 28.08.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVIII/737/06 28.08.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVIII/738/06 28.08.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVIII/739/06 28.08.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVIII/740/06 28.08.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XLVIII/741/06 28.08.2006 w sprawie przyjęcia Kujawsko - Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny zobacz [1] [2]
XLVIII/742/06 28.08.2006 w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko - Pomorskim Centrum Badawczo - Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XLVIII/743/06 28.08.2006 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XLVIII/744/06 28.08.2006 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu zobacz [1]
XLVIII/745/06 28.08.2006 w sprawie ustalenia zasad:
1) rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
2) udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli - bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, nauczycieli zatrudnionych w nauczycielskim kolegium języków obcych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkole i placówce, nauczycieli zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli w tym nauczycieli konsultantów - do organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej i analitycznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
zobacz [1] [2] [3]
XLVIII/746/06 28.08.2006 w sprawie zmiany Statutu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz  
XLVIII/747/06 28.08.2006 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz [1] [2]
XLVIII/748/06 28.08.2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/486/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa zobacz  
XLVIII/749/06 28.08.2006 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w roku 2006 zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ich trenerom oraz działaczom najlepszych klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1]
XLVIII/750/06 28.08.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XLVIII/751/06 28.08.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XLVIII/752/06 28.08.2006 w sprawie utworzenia nowych oddziałów i poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu i zmiany jego nazwy na Kujawsko - Pomorskie Centrum Dziecka i Matki w Toruniu zobacz  
XLVIII/753/06 28.08.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
XLVIII/754/06 28.08.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XLVIII/755/06 28.08.2006 w sprawie projektu likwidacji Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działających w strukturze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz  
XLVIII/756/06 28.08.2006 w sprawie likwidacji oddziału rehabilitacji neurologicznej działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XLVIII/757/06 28.08.2006 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XLVIII/758/06 28.08.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3]
XLIX/759/06 25.09.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIX/760/06 25.09.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIX/761/06 25.09.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIX/762/06 25.09.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLIX/763/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc” zobacz  
XLIX/764/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych” zobacz  
XLIX/765/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim” zobacz  
XLIX/766/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zobacz [1]
XLIX/767/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” zobacz  
XLIX/768/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów” zobacz  
XLIX/769/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej” zobacz  
XLIX/770/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży” zobacz  
XLIX/771/06 25.09.2006 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/432/05 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 z późniejszymi zmianami zobacz [1]
XLIX/772/06 25.09.2006 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego zobacz  
XLIX/773/06 25.09.2006 w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XLIX/774/06 25.09.2006 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
XLIX/775/06 25.09.2006 w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz [1]
XLIX/776/06 25.09.2006 w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIX/777/06 25.09.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XLIX/778/06 25.09.2006 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz [1]
XLIX/779/06 25.09.2006 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz [1]
XLIX/780/06 25.09.2006 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu zobacz  
XLIX/781/06 25.09.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu zobacz [1]
XLIX/782/06 25.09.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3]
XLIX/783/06 25.09.2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 r. zobacz  
XLIX/784/06 25.09.2006 w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia zobacz  
L sesja z dnia 16 października 2006 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2006 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2004-2005 - załącznik

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2006 r.
L/785/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/786/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/787/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/788/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/789/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/790/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/791/06 16.10.2006 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
L/792/06 16.10.2006 uchylenia uchwały Nr XLV/675/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko-Pomorskim zobacz  
L/793/06 16.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko-Pomorskim zobacz  
L/794/06 16.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych zobacz [1]
L/795/06 16.10.2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/451/05 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1] [2]
L/796/06 16.10.2006 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/421/05 Sejmiku Województwa z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2010 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/714/06 z dnia 15 maja 2006 r. zobacz  
L/797/06 16.10.2006 w sprawie wieloletniego programu świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz [1]
L/798/06 16.10.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
L/799/06 16.10.2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
L/800/06 16.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa własności nieruchomości zobacz  
L/801/06 16.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
L/802/06 16.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego zobacz  
L/803/06 16.10.2006 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. zobacz [1] [2] [3]
L/804/06 16.10.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo zobacz  
L/805/06 16.10.2006 w sprawie zatwierdzenia projektu obowiązującego w 2007 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zobacz [1]
L/806/06 16.10.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
L/807/06 16.10.2006 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego projektu europejskiego „D.I.N.A.M.I.S – Niepełnosprawność nie jest już dłużej stanem izolacji” w ramach programu eTEN zobacz [1]
L/808/06 16.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich zobacz  
L/809/06 16.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762391
Data: 2024-02-23