Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2005

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XXX/377/05 31.01.2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XXX/378/05 31.01.2005 w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym Styria (Austria) zobacz  
XXX/379/05 31.01.2005 w sprawie wyrażenia woli współpracy z Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej zobacz  
XXX/380/05 31.01.2005 w sprawie objęcia przez Województwo udziałów w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XXX/381/05 31.01.2005 w sprawie objęcia udziałów Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. zobacz  
XXX/382/05 31.01.2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/336/04 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 października 2004r. zobacz  
XXX/383/05 31.01.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/219/04 z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III B zobacz [1]
XXX/384/05 31.01.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. zobacz [2]
XXX/385/05 31.01.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 790/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia zobacz [1]
XXX/386/05 31.01.2005 w sprawie powołania Komisji "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" zobacz  
XXX/387/05 31.01.2005 zmieniająca uchwałę nr XIII/169/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXX/388/05 31.01.2005 w sprawie zatwierdzenia projektu obowiązującego w 2005 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw zobacz [1]
XXX/389/05 31.01.2005 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
XXX/390/05 31.01.2005 w sprawie projektu ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXX/391/05 31.01.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Centralna Pralnia Służby Zdrowia w Toruniu" zobacz  
XXX/392/05 31.01.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobacz [1]
XXX/393/05 31.01.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
XXXI sesja z dnia 28 lutego 2005 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko – Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO)

XXXI/394/05 28.02.2005 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/341/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu
i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013.
zobacz  
XXXI/395/05 28.02.2005 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych zobacz  
XXXI/396/05 28.02.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XXXI/397/05 28.02.2005 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobacz [1] [2]
XXXI/398/05 28.02.2005 w sprawie objęcia przez Województwo udziałów Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o. o. w Toruniu zobacz  
XXXI/399/05 28.02.2005 w sprawie objęcia przez Województwo udziałów Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o. o. w Toruniu zobacz  
XXXI/400/05 28.02.2005 zmieniająca uchwałę Nr 585/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej jednostki budżetowej „Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku” i nadania statutu zobacz  
XXXI/401/05 28.02.2005 w sprawie przyjęcia obowiązującego w 2005 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw zobacz  
XXXI/402/05 28.02.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XXXI/403/05 28.02.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/404/05 28.02.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XXXI/405/05 28.02.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XXXI/406/05 28.02.2005 w sprawie projektu likwidacji Przychodni Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XXXI/407/05 28.02.2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXXII/408/05 14.03.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XXXII/409/05 14.03.2005 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobacz  
XXXII/410/05 14.03.2005 w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prefekturą Pierii (Grecja) zobacz  
XXXIV sesja z dnia 25 kwietnia 2005 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie budowy przemysłowych ferm trzody chlewnej

XXXIV/411/05 25.04.2005 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 r. zobacz  
XXXIV/412/05 25.04.2005 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Nie jesteś sam - warsztaty psychologiczno-doradcze” sporządzonego do realizacji na lata 2005-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna”; Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”: Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy zobacz [1] [2] [3]
XXXIV/413/05 25.04.2005 w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 zobacz [1]
XXXIV/414/05 25.04.2005 w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy zobacz  
XXXIV/415/05 25.04.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XXXIV/416/05 25.04.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego zobacz  
XXXIV/417/05 25.04.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobacz  
XXXIV/418/05 25.04.2005 zmieniająca uchwałę nr 124/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku zobacz [1]
XXXIV/419/05 25.04.2005 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 2 w Ciechocinku, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 i Gimnazjum Specjalnego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Ciechocinku zobacz  
XXXIV/420/05 25.04.2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/401/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia obowiązującego w 2005 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw zobacz  
XXXIV/421/05 25.04.2005 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 zobacz [1] [2] [3]
XXXIV/422/05 25.04.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XXXIV/423/05 25.04.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz  
XXXIV/424/05 25.04.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz [1]
XXXIV/425/05 25.04.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz [1]
XXXIV/426/05 25.04.2005 w sprawie ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXXIV/427/05 25.04.2005 w sprawie likwidacji Przychodni Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XXXV sesja z dnia 23 maja 2005 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w Województwie Kujawsko – Pomorskim

XXXV/428/05 23.05.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" zobacz  
XXXV/429/05 23.05.2005 w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Mohylew (Białoruś) zobacz  
XXXV/430/05 23.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 zobacz [1]
XXXV/431/05 23.05.2005 w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok zobacz [1] [2] [3] [4]
XXXV/432/05 23.05.2005 w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
XXXV/433/05 23.05.2005 w sprawie zbycia akcji Kujawsko-Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/434/05 23.05.2005 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa do wszczęcia procedury mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXV/435/05 23.05.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XXXV/436/05 23.05.2005 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. zobacz  
XXXV/437/05 23.05.2005 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/417/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXV/438/05 23.05.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
XXXV/439/05 23.05.2005 w sprawie projektu Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku zobacz  
XXXV/440/05 23.05.2005 w sprawie projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XXXV/441/05 23.05.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu zobacz  
XXXV/442/05 23.05.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
XXXV/443/05 23.05.2005 w sprawie zmiany nazwy Centrum Onkologii - Szpitala im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXV/444/05 23.05.2005 w sprawie zamiaru utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu i przyjęcia projektów aktu założycielskiego i statutu zobacz [1]
XXXV/445/05 23.05.2005 zmieniająca uchwałę nr XXIV/290/04 z dnia 19.07.2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
XXXVI sesja z dnia 27 czerwca 2005 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie gospodarki wodnej w rolnictwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

XXXVI/446/05 27.06.2005 w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XXXVI/447/05 27.06.2005 w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XXXVI/448/05 27.06.2005 w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prefekturą Pierii (Grecja) zobacz  
XXXVI/449/05 27.06.2005 w sprawie utworzenia Fundacji Zielone Płuca Polski zobacz [1]
XXXVI/450/05 27.06.2005 w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. zobacz  
XXXVI/451/05 27.06.2005 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i uchylenia Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXIV/290/04 z dnia 19 lipca 2004r. zobacz [1]
XXXVI/452/05 27.06.2005 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/430/05 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 zobacz [1]
XXXVI/453/05 27.06.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006 zobacz [1]
XXXVI/454/05 27.06.2005 w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. zobacz  
XXXVI/455/05 27.06.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XXXVI/456/05 27.06.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
XXXVI/457/05 27.06.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004-2008 współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
XXXVI/458/05 27.06.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dotyczącym zakupu autobusów szynowych w latach 2002-2006 zobacz  
XXXVI/459/05 27.06.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XXXVI/460/05 27.06.2005 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/421/05 Sejmiku Województwa z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 zobacz [1] [2]
XXXVI/461/05 27.06.2005 w sprawie Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku zobacz [1]
XXXVI/462/05 27.06.2005 w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz [1]
XXXVI/463/05 27.06.2005 w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu zobacz  
XXXVI/464/05 27.06.2005 w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Inowrocławiu zobacz  
XXXVI/465/05 27.06.2005 w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu zobacz  
XXXVI/466/05 27.06.2005 w sprawie przekształcenia i zamiaru likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku zobacz  
XXXVI/467/05 27.06.2005 w sprawie przekazania, jako zadanie własne, prowadzenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Świeciu, Powiatowi Świeckiemu zobacz  
XXXVI/468/05 27.06.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXXVI/469/05 27.06.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy zobacz  
XXXVI/470/05 27.06.2005 w sprawie projektu likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych działających w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XXXVI/471/05 27.06.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz  
XXXVI/472/05 27.06.2005 w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz  
XXXVI/473/05 27.06.2005 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVIII/351/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 3 z Filią nr 12 oraz zmiany siedziby Filii nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz  
XXXVI/474/05 27.06.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXVI/475/05 27.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności zobacz  
XXXVII sesja z dni 29, 31 sierpnia, 12 września 2005 roku:
XXXVII/476/05 29.08.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XXXVII/477/05 29.08.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XXXVII/478/05 29.08.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XXXVII/479/05 29.08.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” zobacz  
XXXVII/480/05 29.08.2005 w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Obwodem Mohylew (Białoruś) zobacz  
XXXVII/481/05 29.08.2005 w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Obwodem Zachodnio - Kazachstańskim (Kazachstan) zobacz  
XXXVII/482/05 29.08.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
XXXVII/483/05 29.08.2005 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody zobacz  
XXXVII/484/05 29.08.2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko - Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe zobacz [1] [2]
XXXVII/485/05 29.08.2005 w sprawie zasad przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa zobacz [1]
XXXVII/486/05 29.08.2005 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa zobacz [1]
XXXVII/487/05 29.08.2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/454/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Kujawsko - Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. zobacz  
XXXVII/488/05 29.08.2005 w sprawie objęcia udziałów Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu zobacz  
XXXVII/489/05 29.08.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
XXXVII/490/05 29.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności zobacz  
XXXVII/491/05 29.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności zobacz  
XXXVII/492/05 31.08.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XXXVII/493/05 12.09.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Toruniu zobacz [1]
XXXVII/494/05 12.09.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Toruniu zobacz [1]
XXXVII/495/05 12.09.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVII/495/05 12.09.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVII/496/05 12.09.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVII/497/05 12.09.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz [1]
XXXVII/498/05 12.09.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz [1]
XXXVII/499/05 12.09.2005 w sprawie zmiany regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XXXVII/500/05 12.09.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XXXVII/501/05 12.09.2005 zmieniająca uchwałę Nr 419/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie nadania Statutu Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu zobacz  
XXXVII/502/05 12.09.2005 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXXVII/503/05 12.09.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/466/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia i zamiaru likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku zobacz  
XXXVII/504/05 12.09.2005 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu zobacz  
XXXVII/505/05 12.09.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/465/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu zobacz  
XXXVII/506/05 12.09.2005 w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu oraz Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w mienie ruchome stanowiące własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1] [2]
XXXVII/507/05 12.09.2005 w sprawie zmiany w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy zobacz  
XXXVII/508/05 12.09.2005 w sprawie zmiany w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu zobacz  
XXXVII/509/05 12.09.2005 zmieniająca uchwałę Nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i nadania statutu zobacz  
XXXVII/510/05 12.09.2005 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi Golub-Dobrzyń przez Ciechocin do Dobrzejewic zobacz  
XXXVII/511/05 12.09.2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XXXVII/512/05 12.09.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XXXVII/513/05 12.09.2005 w sprawie utworzenia przez Ministra Kultury, Województwo Kujawsko - Pomorskie, Gminę Miasta Toruń wspólnej instytucji kultury - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zobacz  
XXXVII/514/05 12.09.2005 w sprawie współprowadzenia przez Ministra Kultury i Województwo Kujawsko - Pomorskie, wspólnej instytucji kultury – Opery NOVA w Bydgoszczy zobacz  
XXXVII/515/05 12.09.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1]
XXXVII/516/05 12.09.2005 w sprawie zmiany uchwały XXXVI/460/05 Sejmiku Województwa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 zobacz  
XXXVIII sesja z dnia 26 września 2005 roku:
XXXVIII/517/05 26.09.2005 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Ryszarda Bobera zobacz  
XXXVIII/518/05 26.09.2005 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz zmiany uchwały Nr I/3/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/519/05 26.09.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XXXVIII/520/05 26.09.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XXXVIII/521/05 26.09.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XXXVIII/522/05 26.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2005-2006 zobacz [1]
XXXVIII/523/05 26.09.2005 w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/524/05 26.09.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XXXVIII/525/05 26.09.2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/456/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2008 zobacz  
XXXVIII/526/05 26.09.2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/457/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004-2008 współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz  
XXXVIII/527/05 26.09.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XXXVIII/528/05 26.09.2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXXVIII/529/05 26.09.2005 w sprawie wynagrodzenia pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
XXXVIII/530/05 26.09.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XXXVIII/531/05 26.09.2005 w sprawie wyrażenia woli współprowadzenia przez Ministra Kultury i Województwo Kujawsko - Pomorskie, wspólnej instytucji kultury – Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz  
Nadzwyczajna, XXXIX sesja z dnia 4 listopada 2005 roku:
XXXIX/532/05 04.11.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XL sesja z dnia 21 listopada 2005 roku:

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.
XL/533/05 21.11.2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XL/534/05 21.11.2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XL/535/05 21.11.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XL/536/05 21.11.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XL/537/05 21.11.2005 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XL/538/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę nr V/45/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze zobacz  
XL/539/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę nr 667/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XL/540/05 21.11.2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/485/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa zobacz  
XL/541/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa zobacz  
XL/542/05 21.11.2005 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Dofinansowania Projektów Inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2006 – 2011 zgodnie z załącznikiem do uchwały zobacz [1]
XL/543/05 21.11.2005 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Kujawsko - Pomorskiego do projektu pn. „Nadbałtycki Projekt Prewencji” zobacz  
XL/544/05 21.11.2005 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Kujawsko – Pomorski Projekt Poprawy Zdrowia Mieszkańców Regionu” zobacz  
XL/545/05 21.11.2005 określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006 zobacz  
XL/546/05 21.11.2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 zobacz  
XL/547/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1]
XL/548/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006 zobacz [1]
XL/549/05 21.11.2005 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi Golub-Dobrzyń przez Ciechocin do Dobrzejewic zobacz  
XL/550/05 21.11.2005 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/516/05 Sejmiku Województwa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 zobacz  
XL/551/05 21.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Świeckiego zobacz  
XL/552/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu oraz Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w mienie ruchome stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XL/553/05 21.11.2005 w sprawie zatwierdzenia projektu obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zobacz [1]
XL/554/05 21.11.2005 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XL/555/05 21.11.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XL/556/05 21.11.2005 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok zobacz  
XL/557/05 21.11.2005 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych zobacz  
XL/558/05 21.11.2005 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych zobacz  
XL/559/05 21.11.2005 w sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku zobacz  
XL/560/05 21.11.2005 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu zobacz  
XL/561/05 21.11.2005 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu zobacz  
XL/562/05 21.11.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu zobacz  
XL/563/05 21.11.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XL/564/05 21.11.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XL/565/05 21.11.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XL/566/05 21.11.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XL/567/05 21.11.2005 w sprawie likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych działających w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XL/568/05 21.11.2005 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz  
XL/569/05 21.11.2005 w sprawie zmiany Statutu Opery Nova w Bydgoszczy zobacz  
XL/570/05 21.11.2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/484/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe zobacz  
XL/571/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XL/572/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XL/573/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XL/574/05 21.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XLI sesja z dnia 12 grudnia 2005 roku:
XLI/575/05 12.12.2005 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Krzysztofa Brejzę zobacz  
XLI/576/05 12.12.2005 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Marka Bruzdowicza zobacz  
XLI/577/05 12.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLI/578/05 12.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLI/579/05 12.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLI/580/05 12.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLI/581/05 12.12.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLI/582/05 12.12.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLI/583/05 12.12.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLI/584/05 12.12.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLI/585/05 12.12.2005 w sprawie nadania "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zobacz  
XLI/586/05 12.12.2005 w sprawie zmiany: – uchwały nr 209/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie Diagnozy Prospektywnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz celów rozwoju Województwa przygotowanych w ramach prac nad strategią rozwoju; - uchwały nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1]
XLI/587/05 12.12.2005 w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko - Pomorskiego do 2015r zobacz [1]
XLI/588/05 12.12.2005 w sprawie trybu, zasad i harmonogramu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko – Pomorskim do roku 2015 zobacz [1]
XLI/589/05 12.12.2005 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zobacz [1]
XLI/590/05 12.12.2005 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych zobacz [1]
XLI/591/05 12.12.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XLI/592/05 12.12.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
XLI/593/05 12.12.2005 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz  
XLII sesja z dnia 29 grudnia 2005 roku:
XLII/594/05 29.12.2005 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]
XLII/595/05 29.12.2005 w sprawie uchwalenia programu współpracy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 zobacz [1]
XLII/596/05 29.12.2005 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2006 roku zobacz [1]
XLII/597/05 29.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 zobacz  
XLII/598/05 29.12.2005 w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
XLII/599/05 29.12.2005 w sprawie obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zobacz [1]
XLII/600/05 29.12.2005 w sprawie zasad przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa zobacz [1]
XLII/601/05 29.12.2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko - Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe zobacz [1] [2]
XLII/602/05 29.12.2005 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu oraz zatwierdzenia Statutu Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu zobacz [1] [2]
XLII/603/05 29.12.2005 w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno - Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia zmian do Statutu zobacz  
XLII/604/05 29.12.2005 w sprawie wynagradzania pracowników Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zobacz [1]
XLII/605/05 29.12.2005 w sprawie wynagradzania pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy zobacz [1]
XLII/606/05 29.12.2005 w sprawie wynagradzania pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zobacz [1]
XLII/607/05 29.12.2005 w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zobacz [1]
XLII/608/05 29.12.2005 w sprawie wynagradzania pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz [1]
XLII/609/05 29.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLII/610/05 29.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLII/611/05 29.12.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz  
XLII/612/05 29.12.2005 w sprawie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela samorządu gospodarczego w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XLII/613/05 29.12.2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2005 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
XLII/614/05 29.12.2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1]
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762111
Data: 2024-02-23