Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2004

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XVIII/216/04 16.02.2004 w sprawie zmiany Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVIII/217/04 16.02.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XVIII/218/04 16.02.2004 w sprawie uzupełnienia zapisów w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zobacz  
XVIII/219/04 16.02.2004 w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa województwa kujawsko–pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty Interreg III B zobacz  
XVIII/220/04 16.02.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVIII/221/04 16.02.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XVIII/222/04 16.02.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XVIII/223/04 16.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na zbycie majątku trwałego zobacz  
XVIII/224/04 16.02.2004 w sprawie projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Nakle działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XVIII/225/04 16.02.2004 w sprawie projektu likwidacji Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Onkologicznej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej działających w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XVIII/226/04 16.02.2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XVIII/227/04 16.02.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XVIII/228/04 16.02.2004 w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XVIII/229/04 16.02.2004 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Centrum Onkologii-Szpitala im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XVIII/230/04 16.02.2004 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Centrum Onkologii-Szpitala im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XVIII/231/04 16.02.2004 w sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku zobacz  
XVIII/232/04 16.02.2004 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju zobacz  
XVIII/233/04 16.02.2004 w sprawie likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku zobacz  
XVIII/234/04 16.02.2004 zmieniająca uchwałę nr 838/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiego a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa w Świeciu zobacz  
XVIII/235/04 16.02.2004 w sprawie zmiany uchwały nr 841/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Brodnickiego zobacz  
XVIII/236/04 16.02.2004 w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa kujawsko - pomorskiego na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2004 roku zobacz [1]
XVIII/237/04 16.02.2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zobacz  
XVIII/238/04 16.02.2004 w sprawie współprowadzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gminę Radomin Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zobacz  
XVIII/239/04 16.02.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego zobacz  
XVIII/240/04 16.02.2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XIX/241/04 29.03.2004 w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jej składu osobowego zobacz  
XIX/242/04 29.03.2004 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIX/243/04 29.03.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006 zobacz [1]
XIX/244/04 29.03.2004 w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko – pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt ADEP) zobacz  
XIX/245/04 29.03.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XIX/246/04 29.03.2004 w sprawie objęcia przez Województwo Kujawsko – Pomorskie akcji Port Lotniczy S.A. w Bydgoszczy zobacz  
XIX/247/04 29.03.2004 w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002 – 2005 przyjętego uchwałą Nr XVII/210/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [A] [B]
XIX/248/04 29.03.2004 w sprawie powołania pocztu sztandarowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIX/249/04 29.03.2004 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 zobacz  
XIX/250/04 29.03.2004 zmieniająca uchwałę nr 377/2000 z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad sprawowania współwłasności zobacz  
XIX/251/04 29.03.2004 w sprawie likwidacji Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Onkologicznej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej działających w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XIX/252/04 29.03.2004 w sprawie projektu likwidacji Przychodni Lekarskiej we Włocławku działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XIX/253/04 29.03.2004 w sprawie projektu likwidacji Przychodni Lekarskiej w Brodnicy działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XIX/254/04 29.03.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
XIX/255/04 29.03.2004 w sprawie zmiany przedstawiciela wybranego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu zobacz  
XIX/256/04 29.03.2004 w sprawie zaopiniowania zwiększenia maksymalnej liczby ubezpieczonych podstawowej opieki zdrowotnej zobacz  
XX/257/04 26.04.2004 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2003 r. zobacz [1]
PDF - 4,89MB
XX/258/04 26.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego na rok 2005 dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1]
PDF - 8,03MB
XX/259/04 26.04.2004 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XX/260/04 26.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na zbycie majątku trwałego zobacz  
XX/261/04 26.04.2004 w sprawie likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Nakle nad Notecią działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XX/262/04 26.04.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XX/263/04 26.04.2004 w sprawie powołania członków Międzyregionalnego Komitetu Sterującego do projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C zobacz  
XXII/264/04 17.05.2004 w sprawie zatwierdzenia kontraktu wojewódzkiego na rok 2004 zobacz [1]
PDF - 404KB
XXII/265/04 17.05.2004 w sprawie objęcia przez Województwo udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XXII/266/04 17.05.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XXII/267/04 17.05.2004 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. zobacz  
XXII/268/04 17.05.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XXII/269/04 17.05.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
XXII/270/04 17.05.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XXII/271/04 17.05.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XXII/272/04 17.05.2004 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XXII/273/04 17.05.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XXII/274/04 17.05.2004 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XXII/275/04 17.05.2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
XXII/276/04 17.05.2004 zmieniająca uchwałę nr 675/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2001r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców zobacz  
XXII/277/04 17.05.2004 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002–2005 przyjętego uchwałą Nr XIX/247/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004r. i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [A] [B]
XXIII/278/04 21.06.2004 w sprawie uchwalenia Programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych
w województwie kujawsko–pomorskim (udrożnienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych)
zobacz [1]
PDF - 645KB
[2]
PDF - 4,23MB
XXIII/279/04 21.06.2004 w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
XXIII/280/04 21.06.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XXIII/281/04 21.06.2004 w sprawie Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz [1]
XXIII/282/04 21.06.2004 w sprawie podwyższenia bonifikaty od ceny nieruchomości zabytkowej stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIII/283/04 21.06.2004 uchylająca uchwały: Nr 838/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2002r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa w Świeciu, Nr XVIII/234/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004r. zmieniającą uchwałę Nr 838/2002. zobacz  
XXIII/284/04 21.06.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Grudziądza zobacz  
XXIII/285/04 21.06.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego, dla których Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przejął uprawnienia organu, który je utworzył zobacz  
XXIII/286/04 21.06.2004 zmieniająca uchwałę Nr 685/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz  
XXIII/287/04 21.06.2004 w sprawie likwidacji Przychodni Lekarskiej w Brodnicy działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XXIII/288/04 21.06.2004 w sprawie likwidacji Przychodni Lekarskiej we Włocławku działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XXIV/289/04 19.07.2004 w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XXIV/290/04 19.07.2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
PDF - 258KB
XXIV/291/04 19.07.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
XXIV/292/04 19.07.2004 w sprawie zaopiniowania zwiększenia maksymalnej liczby ubezpieczonych podstawowej opieki zdrowotnej zobacz  
XXIV/293/04 19.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zobacz  
XXIV/294/04 19.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zobacz  
XXIV/295/04 19.07.2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali nie będących lokalami mieszkalnymi ich najemcom i dzierżawcom zobacz  
XXIV/296/04 19.07.2004 zmieniająca uchwałę nr 675/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2001r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców zobacz  
XXIV/297/04 19.07.2004 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu INTERPROCEDURE w ramach inicjatywy INTERACT zobacz  
XXIV/298/04 19.07.2004 w sprawie nawiązania międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym Styria (Austria) zobacz  
XXIV/299/04 19.07.2004 w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
XXIV/300/04 19.07.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XXIV/301/04 19.07.2004 w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobacz [1]
XXIV/302/04 19.07.2004 zmieniająca uchwałę Nr XIX/241/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jej składu osobowego zobacz  
XXV/303/04 31.08.2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XXV/304/04 31.08.2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XXV/305/04 31.08.2004 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005 przyjętego uchwałą Nr XXII/277/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [A] [B]
XXV/306/04 31.08.2004 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Chopinowskiemu w Szafarni zobacz [1]
XXV/307/04 31.08.2004 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa w Świeciu zobacz  

XXVI sesja z dnia 20 września 2004 roku:

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

XXVI/308/04 20.09.2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10]
XXVI/309/04 20.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu zobacz  
XXVI/310/04 20.09.2004 w sprawie objęcia akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zobacz  
XXVI/311/04 20.09.2004 w sprawie zmiany zapisów w uchwale nr XIX/249/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.03.2004r w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 zobacz  
XXVI/312/04 20.09.2004 zmieniająca uchwałę Nr 139/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach oświatowych z dnia 12 lipca 1999 roku zobacz  
XXVI/313/04 20.09.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXVI/314/04 20.09.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXVI/315/04 20.09.2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XXVI/316/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku zobacz [1]
XXVI/317/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXVI/318/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zobacz [1]
XXVI/319/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zobacz [1]
XXVI/320/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu zobacz [1]
XXVI/321/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku zobacz [1]
XXVI/322/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz [1]
XXVI/323/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz [1]
XXVI/324/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz [1]
XXVI/325/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu zobacz [1]
XXVI/326/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku zobacz [1]
XXVI/327/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu zobacz [1]
XXVI/328/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu nad Wisłą zobacz [1]
XXVI/329/04 20.09.2004 w sprawie wynagradzania pracowników Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu zobacz [1]
XXVI/330/04 20.09.2004 w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz  
XXVI/331/04 20.09.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVII sesja z dnia 25 października 2004 roku

APEL Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie mediów publicznych z dnia 25 października 2004 roku

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2004 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie problemów Pracowniczych Ogrodów Działkowych

XXVII/332/04 25.10.2004 w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udziałem województwa w pracach nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013 zobacz  
XXVII/333/04 25.10.2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XXVII/334/04 25.10.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVII/335/04 25.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie majątku trwałego zobacz  
XXVII/336/04 25.10.2004 w sprawie utworzenia Spółki ,,Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XXVII/337/04 25.10.2004 w sprawie wyrażenia woli udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Narodowym Programie Kultury „Znaki Czasu” zobacz [1]
XXVII/338/04 25.10.2004 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002–2005 przyjętego uchwałą Nr XXV/305/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. zobacz  
XXVII/339/04 25.10.2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobacz [1]

XXVIII sesja z dnia 29 listopada 2004 roku

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utrzymania w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie założeń Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

XXVIII/340/04 29.11.2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XXVIII/341/04 29.11.2004 w sprawie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013 zobacz  
XXVIII/342/04 29.11.2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XXVIII/343/04 29.11.2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XXVIII/344/04 29.11.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXVIII/345/04 29.11.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXVIII/346/04 29.11.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
XXVIII/347/04 29.11.2004 w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XXVIII/348/04 29.11.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
XXVIII/349/04 29.11.2004 w sprawie powołania Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
XXVIII/350/04 29.11.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXVIII/351/04 29.11.2004 w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 3 z Filią nr 12 oraz zmiany siedziby Filii nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz  
XXVIII/352/04 29.11.2004 w sprawie przyznawania nagród sportowcom, w tym sportowcom niepełnosprawnym, trenerom i działaczom Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wybitne osiągnięcia sportowe i organizacyjne oraz za zwycięstwa w zawodach szczególnej rangi organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIX sesja z dnia 29 grudnia 2004 roku

STANOWISKO Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw

XXIX/353/04 29.12.2004 w sprawie uchwalenia programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 zobacz [1]
XXIX/354/04 29.12.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącej Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego zobacz [1] [2]
XXIX/355/04 29.12.2004 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005 r. zobacz  
XXIX/356/04 29.12.2004 w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2005-2010 zobacz [1]
XXIX/357/04 29.12.2004 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2005 roku zobacz  
XXIX/358/04 29.12.2004 w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/359/04 29.12.2004 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Ciechocinku dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 2 w Ciechocinku, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 i Gimnazjum Specjalnego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Ciechocinku zobacz  
XXIX/360/04 29.12.2004 w sprawie: ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
XXIX/361/04 29.12.2004 zmieniająca uchwałę nr V/45/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze zobacz  
XXIX/362/04 29.12.2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2004r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
XXIX/363/04 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
XXIX/364/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody zobacz  
XXIX/365/04 29.12.2004 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających, terminów ich dokonania oraz planów finansowych z upływem 2004 r. zobacz [1] [2]
XXIX/366/04 29.12.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2005 roku zobacz  
XXIX/367/04 29.12.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/244/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt ADEP) zobacz  
XXIX/368/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/369/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/370/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/371/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/372/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/373/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/374/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/375/04 29.12.2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady parku krajobrazowego zobacz  
XXIX/376/04 29.12.2004 w sprawie objęcie akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762694
Data: 2024-02-23