Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2003

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
V/43/03 27.01.2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz  
V/44/03 27.01.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnym województwa kosztów podróży służbowych zobacz  
V/45/03 27.01.2003 w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze zobacz [1]
V/46/03 27.01.2003 w sprawie likwidacji środków specjalnych przy jednostkach oświatowych zobacz  
V/47/03 27.01.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobacz  
V/48/03 27.01.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
V/49/03 27.01.2003 w sprawie wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy zobacz  
V/50/03 27.01.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
V/51/03 27.01.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/52/03 03.03.2003 w sprawie projektu zmiany Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/53/03 03.03.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy zobacz  
VI/54/03 03.03.2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz  
VI/55/03 03.03.2003 w sprawie zmiany nazwy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu - s.p.z.o.z. oraz zatwierdzenia Statutu Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Toruniu
zobacz  
VI/56/03 03.03.2003 w sprawie projektu likwidacji Przychodni Dermatologicznej działającej w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz  
VI/57/03 03.03.2003 w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2003 roku zobacz [1]
VII/58/03 31.03.2003 w sprawie Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli zobacz  
VII/59/03 31.03.2003 w sprawie nawiązania międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Chmielnickim (Ukraina) zobacz  
VII/60/03 31.03.2003 w sprawie realizacji projektu celowego pn. "Regionalny system proinnowacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego" Kujawy-Pomorze RIS zobacz  
VII/61/03 31.03.2003 w sprawie wyrażenia woli powołania Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zobacz  
VII/62/03 31.03.2003 w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005 przyjętego uchwałą Nr IV/42/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [1]
VII/63/03 31.03.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
VII/64/03 31.03.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
VII/65/03 31.03.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
VII/66/03 31.03.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz  
VII/67/03 31.03.2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/99 Sejmiku Województwa z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobacz  
VII/68/03 31.03.2003 w sprawie zmiany przedstawiciela Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia zobacz  
VII/69/03 31.03.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zobacz  
VII/70/03 31.03.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
VII/71/03 31.03.2003 w sprawie poręczenia zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wobec Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
VII/72/03 31.03.2003 w sprawie wspólnej realizacji zadania z Powiatem Aleksandrowskim zobacz  
IX/73/03 28.04.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie wojewódzkiego programu rozwiązywania problemów pomocy społecznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zasad i trybu rozdzielania dotacji dla tych organizacji zobacz  
IX/74/03 28.04.2003 projektu zmiany Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IX/75/03 28.04.2003 w sprawie likwidacji Przychodni Dermatologicznej działającej w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu projektu zmiany Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IX/76/03 28.04.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu zobacz  
IX/77/03 28.04.2003 zmieniająca Uchwałę Nr 457/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej
zobacz  
IX/78/03 28.04.2003 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2002 r. zobacz  
IX/79/03 28.04.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
X/80/03 26.05.2003 w sprawie zaopiniowania wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego likwidacji linii kolejowej nr 385 Janowiec Wielkopolski - Skoki na odcinku usytuowanym w granicach województwa kujawsko-pomorskiego zobacz  
X/81/03 26.05.2003 w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa V emisji akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu zobacz  
X/82/03 26.05.2003 w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005 przyjętego uchwałą Nr IV/42/02Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2002 r. i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [1]
X/83/03 26.05.2003 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. zobacz  
X/84/03 26.05.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
X/85/03 26.05.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
X/86/03 26.05.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
X/87/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady 
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
zobacz [1]
X/88/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
X/89/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
X/90/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
X/91/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/92/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
X/93/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
zobacz [1]
X/94/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
X/95/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/96/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/97/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
zobacz [1]
X/98/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
X/99/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
X/100/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
X/101/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/102/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy zobacz [1]
X/103/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/104/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
X/105/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/106/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy zobacz [1]
X/107/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/108/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/109/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
zobacz [1]
X/110/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
X/111/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/112/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/113/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu
zobacz [1]
X/114/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu zobacz [1]
X/115/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
zobacz [1]
X/116/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz [1]
X/117/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Regionalnego Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy
zobacz [1]
X/118/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
X/119/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz [1]
X/120/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz [1]
X/121/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy zobacz [1]
X/122/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy zobacz [1]
X/123/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
zobacz [1]
X/124/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz [1]
X/125/03 26.05.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
zobacz [1]
X/126/03 26.05.2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu zobacz [1]
X/127/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
X/128/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
X/129/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
X/130/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz  
X/131/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
X/132/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy - s.p.z.o.z. zobacz  
X/133/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu - s.p.z.o.z. zobacz  
X/134/03 26.05.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
XI/135/03 26.06.2003 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zobacz [2] [3]
XI/136/03 26.06.2003 w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przestępczości w Województwie Kujawsko – Pomorskim” (prewencja kryminalna i problematyka społeczna) zobacz [1]
XI/137/03 26.06.2003 w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego na rok 2004 dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz [1]
XI/138/03 26.06.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XI/139/03 26.06.2003 w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zobacz [1]
XI/140/03 26.06.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XII/141/03 21.07.2003 w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
na lata 2002 - 2005 przyjętego uchwałą Nr X/82/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2003 i określenia planu rozwoju na rok 2006
zobacz [1]
XII/142/03 21.07.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
XII/143/03 21.07.2003 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Muzeum w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie zobacz  
XII/144/03 21.07.2003 w sprawie powołania Rady Muzeum w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie zobacz  
XII/145/03 21.07.2003 o zmianie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz  
XII/146/03 21.07.2003 w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Onkologii – Szpitala im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia Statutu Centrum Onkologii – Szpitala im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XII/147/03 21.07.2003 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy zobacz  
XII/148/03 21.07.2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XII/149/03 21.07.2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XII/150/03 21.07.2003 w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu zobacz  
XII/151/03 21.07.2003 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. i objęcie udziałów zobacz  
XII/152/03 21.07.2003 w sprawie projektu likwidacji Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XII/153/03 21.07.2003 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń zobacz  
XII/154/03 21.07.2003 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki przypadające z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobacz  
XII/155/03 21.07.2003 w sprawie zmiany uchwały nr 587/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz  
XII/156/03 21.07.2003 w sprawie zmiany uchwały nr 588/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz  
XII/157/03 21.07.2003 w sprawie zmiany uchwały nr 586/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz  
XIII/158/03 15.09.2003 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/159/03 15.09.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej na stanowisko Kuratora Oświaty zobacz  
XIII/160/03 15.09.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XIII/161/03 15.09.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XIII/162/03 15.09.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
XIII/163/03 15.09.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
XIII/164/03 15.09.2003 w sprawie likwidacji Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XIII/165/03 15.09.2003 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu i Bydgoszczy stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/166/03 15.09.2003 w sprawie zmiany uchwały nr 437/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Toruńskiego zobacz  
XIII/167/03 15.09.2003 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zobacz  
XIII/168/03 15.09.2003 w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002 - 2005 przyjętego uchwałą Nr X/82/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2003 i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [1]
XIII/169/03 15.09.2003 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom
nagród Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
zobacz [1]
XIII/170/03 15.09.2003 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
zobacz  
XIII/171/03 15.09.2003 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Muzeum w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zobacz  
XIII/172/03 15.09.2003 w sprawie powołania Rady Muzeum w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zobacz  
XIII/173/03 15.09.2003 w sprawie poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XIV/174/03 13.10.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XIV/175/03 13.10.2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach województwa w 2003 roku zobacz  
XIV/176/03 13.10.2003 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwód Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie majątku trwałego zobacz  
XIV/177/03 13.10.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu zobacz  
XIV/178/03 13.10.2003 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XIV/179/03 13.10.2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XV/180/03 17.11.2003 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

- Program ochrony środowiska (październik 2003 r.). Plik PDF (973KB)
 - Rys. nr 1: Typy mezoregionów fizyczn ogeograficznych (plik JPG 526KB)
 - Rys. nr 2: Surowce naturalne (plik JPG 643KB)
 - Rys. nr 3: Zasoby glebowe (plik JPG 590KB)
 - Rys. nr 4: Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych (plik JPG 784KB)
 - Rys. nr 5: Gospodarka wodno-ściekowa (plik JPG 755KB)
 - Rys. nr 6: Świat roślin i zwierząt (plik JPG 685KB)
 - Rys. nr 7: Obszary prawnie chronione (plik JPG 743KB)
 - Rys. nr 8: Lasy i gospodarka leśna (plik JPG 606KB)
 - Rys. nr 9: Gospodarka łowiecka (plik JPG 647KB)
 - Rys. nr 10: Ocena klimatu akustycznego (plik JPG 570KB)
 - Rys. nr 11: Gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik JPG 698KB)
 - Rys. nr 12: Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi (plik JPG 680KB)
 - Rys. nr 13: Promieniowanie elektomagnetyczne i nadzwyczajne zagrożenia środowiska (plik JPG 679KB)
 - Rys. nr 14: Kierunki ochrony środowiska (plik JPG 1,8MB)
 - Rys. nr 15: Projekt sieci Natura 2000 (plik JPG 675KB)
- Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego (październik 2003 r.). Plik PDF (895KB)
- Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami województwa  kujawsko-pomorskiego. Plik PDF (360KB)
 - Rys. nr 1: Gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik JPG 694KB)
 - Rys. nr 2: Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi (plik JPG 680KB)
 - Rys. nr 3: Wskazania dotyczące instalacji do unieszkodliwiania odpadów (plik JPG 786KB)
 - Rys. nr 4: Obszary niewskazane do lokalizacji składowisk odpadów (plik JPG 735KB)

zobacz  
XV/181/03 17.11.2003 w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
XV/182/03 17.11.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XV/183/03 17.11.2003 zmieniająca Uchwałę Nr 812/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Kapituły Odznaki “Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XV/184/03 17.11.2003 w sprawie powołania nowych członków Kapituły “Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XV/185/03 17.11.2003 w sprawie wyrażenia woli i podjęcia działań zmierzających do przekazania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku mienia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich oraz mienia Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku zobacz  
XV/186/03 17.11.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/187/03 17.11.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/188/03 17.11.2003 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/189/03 17.11.2003 w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia informacji na temat stanu przygotowań Województwa Kujawsko-Pomorskiego do integracji z Unią Europejską zobacz  
XVI/190/03 15.12.2003 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVI/191/03 15.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006 zobacz [1]
XVI/192/03 15.12.2003 w sprawie poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XVI/193/03 15.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XVI/194/03 15.12.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XVI/195/03 15.12.2003 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XVI/196/03 15.12.2003 w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na sprzedaż nieruchomości zobacz  
XVI/197/03 15.12.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz  
XVI/198/03 15.12.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zobacz  
XVI/199/03 15.12.2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 432/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. dotyczącej utworzenia środka specjalnego przy Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zobacz  
XVI/200/03 15.12.2003 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej 24 na rzecz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi zobacz  
XVI/201/03 15.12.2003 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych zobacz [1]
XVI/202/03 15.12.2003 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla spółek wodnych zobacz [1]
XVI/203/03 15.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVI/204/03 15.12.2003 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVI/205/03 15.12.2003 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zobacz  
XVII/206/03 30.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. zobacz [1] [2] [3] [4]
XVII/207/03 30.12.2003 w sprawie ustalenia wykazu, terminów i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2003 r. zobacz [1] [2]
XVII/208/03 30.12.2003 w sprawie uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zobacz [1]
XVII/209/03 30.12.2003 w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego zobacz  
XVII/210/03 30.12.2003 w sprawie aktualizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002 – 2005 przyjętego uchwałą nr XIII/168/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. i określenia planu rozwoju na rok 2006 zobacz [1]
XVII/211/03 30.12.2003 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 zobacz [1]
XVII/212/03 30.12.2003 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu na zbycie majątku trwałego zobacz  
XVII/213/03 30.12.2003 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVII/214/03 30.12.2003 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVII/215/03 30.12.2003 w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

 

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762339
Data: 2024-02-23