Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2022

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIV sesja z dnia 25 kwietnia 2022 roku:

XLIV/586/22

25.04.2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Zobacz

uzasadnienie

1; 2

XLIV/587/22

25.04.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

XLIV/588/22

25.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Zobacz

1

XLIV/589/22

25.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu

Zobacz

 

XLIV/590/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

Zobacz

 

XLIV/591/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

Zobacz

 

XLIV/592/22

25.04.2022

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zobacz

1

XLIV/593/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

Zobacz

 

XLIV/594/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

Zobacz

 

XLIV/595/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubicz

Zobacz

 

XLIV/596/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze

Zobacz

 

XLIV/597/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Zobacz

 

XLIV/598/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec

Zobacz

 

XLIV/599/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kujawski

Zobacz

 

XLIV/600/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno

Zobacz

 

XLIV/601/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

Zobacz

 

XLIV/602/22

25.04.2022

w sprawie projektu Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

Zobacz

 

XLIV/603/22

25.04.2022

w sprawie projektu zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

Zobacz

1; 2; 3

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIII sesja z dnia 21 marca 2022 roku:

XLIII/570/22

21.03.2022

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zobacz

 

XLIII/571/22

21.03.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

XLIII/572/22

21.03.2022

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

Zobacz

 

XLIII/573/22

21.03.2022

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

Zobacz

 

XLIII/574/22

21.03.2022

w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”

Zobacz

1

XLIII/575/22

21.03.2022

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2021 r.

Zobacz

 

XLIII/576/22

21.03.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022”           

Zobacz

 

XLIII/577/22

21.03.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża

Zobacz

 

XLIII/578/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości

Zobacz

 

XLIII/579/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

XLIII/580/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

XLIII/581/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu

Zobacz

 

XLIII/582/22

21.03.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

Zobacz

1 ; 2; 3;

XLIII/583/22

21.03.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Zobacz

 

XLIII/584/22

21.03.2022

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Zobacz

 

XLIII/585/22

21.03.2022

w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna)

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLII sesja z dnia 7 marca 2022 roku:

XLII/567/22

07.03.2022

w sprawie rozwiązania umowy o współpracy międzyregionalnej z Regionem Nowgorodu (Rosja)

zobacz

 

XLII/568/22

07.03.2022

w sprawie rozwiązania umowy o współpracy międzyregionalnej z Regionem Smoleńskim (Rosja)

zobacz

 

XLII/569/22

07.03.2022

w sprawie rozwiązania umowy o współpracy międzyregionalnej z Regionem Mohylewskim (Białoruś)

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLI sesja z dnia 28 lutego 2022 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XL sesja z dnia 7 lutego 2022 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”

XL/556/22

07.02.2022

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

zobacz

1

XL/557/22

07.02.2022

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu

zobacz

 

XL/558/22

07.02.2022

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

zobacz

 

XL/559/22

07.02.2022

w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy

zobacz

 

XL/560/22

07.02.2022

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022

zobacz

 

XL/561/22

07.02.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

 

XL/562/22

07.02.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości

zobacz

 

XL/563/22

07.02.2022

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XL/564/22

07.02.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

XL/565/22

07.02.2022

w sprawie rozpatrzenia wniosku

zobacz

 

XL/566/22

07.02.2022

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

 

<maj 2022>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ilość wyświetleń: 7792139
Data: 2022-05-22