Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Majowe posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 maja br. odbyła posiedzenie w trybie zdalnym. Głównym tematem posiedzenia były inwestycje w Filharmonii Pomorskiej i Operze Nova w Bydgoszczy.

W posiedzeniu komisji udział wzięli Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy Maciej Figas, dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Maciej Puto oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jerzy Janczarski.

Dyrektor Maciej Puto informując o rozbudowie i remoncie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przypomniał, że na kwietniowej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjęto Uchwałę nr XXXI/446/21, w której określono dotację celową inwestycyjną na zadanie pn. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” w wysokości 1 920 475,00 zł na 2021 rok. Szacunkowa wartość całej inwestycji to 220 000 000,00 zł.

W  maju 2020 r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu architektoniczno-urbanistycznego została wybrana najlepsza praca na opracowanie koncepcji „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, której autora jest pracownia architektoniczna Kozień Architekci s.c. z Krakowa. 13 maja br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy ze zwycięską pracownią w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Przewidywany okres realizacji dokumentacji wynosi 19 miesięcy.

Do tej pory udało się również wykonać ekspertyzę akustyczną sal koncertowych FP wraz z zakupem usług doradczych prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji.

W latach 2021–2026 Filharmonia planuje opracowanie dokumentacji projektowej – budowlanej i wykonawczej stanowiącej szczegółowe opracowanie pracy konkursowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (realizacja w latach 2021-2022) oraz nadzorem autorskim pracowni architektonicznej (realizacja w latach 2023-2026) oraz nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej, bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej wraz z odbiorami etapowymi oraz odbiorem końcowym, doradztwo prawne (realizacja w latach 2021-2022).

Nawiązując do rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową, pan dyrektor Maciej Figas poinformował, że  Opera posiada pełną dokumentację budowlaną i wykonawczą dla całej inwestycji oraz pozwolenie na budowę, które wygaśnie 5 listopada 2022 r. Wybudowany obiekt pomieści salę kameralną dla 485 widzów, pełniącą również rolę sali prób dla całego zespołu operowego z kompletnym wyposażeniem scenicznym, oświetleniowym i nagłośnieniowym. Na trzeciej kondygnacji znajdzie się przestrzeń wystawiennicza z szerokim skomunikowaniem z foyer dużej sali widowiskowej Opery. Na najwyższej kondygnacji zlokalizowano salę kinową o wysokim standardzie wyposażenia dla 205 widzów. W oddzielnej części działki powstanie garaż dla 228 pojazdów, skomunikowany podziemnym przejściem z holem wejściowym Opery. Harmonogram realizacji zadania przewidywał zakończenie inwestycji do 30 kwietnia 2023 r., jednak termin ten aktualnie już nie może być dotrzymany. Okazuje się, że przeszkodą do rozpoczęcia wykopów pod budowę IV kręgu Opery jest konieczność przemieszczenia kabla SN leżącego na terenie inwestycji. Jednak właściciel kabla, ENEA Operator zapewnił Operę Nova, że ta instalacja zostanie przebudowana na przełomie II i III kwartału 2021 roku.

Wartość całego zadania ustalona w kwietniu 2021 r. i wynosi 114,4 mln zł. 26 kwietnia 2021 r. Sejmik Województwa przyjął uchwałę o wprowadzeniu do budżetu Województwa na lata 2021-2024 dwóch zadań: „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” z kwotą  44,7 mln zł  oraz „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” z kwotą 12,5 mln zł. Łącznie 57,2 mln zł. Przyjęta kwota stanowi połowę wartości inwestycji wyliczonej w kwietniu 2021 r.

Również Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski potwierdził swoją gotowość współdziałania w budowie omawianej inwestycji, w tym współfinansowanie garażu podziemnego w 50%, z warunkiem przejęcia na własność Miasta 50% wartości parkingu oraz uczestniczenie w 50% dochodów z działalności parkingowej.

Uwzględniając zaplanowany wcześniej 28-miesięczny cykl realizacji inwestycji, przekazanie IV kręgu Opery wraz z garażem do użytkowania powinno nastąpić w czerwcu 2024 roku.

W dalszej części posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali sześć projektów uchwał:

- projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – druk 39/21;

- projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – druk nr 40/21;

- projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie – druk nr 41/21;

- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r. – druk nr 42/21;

- projekt uchwały w sprawie projektu statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – druk nr 43/21;

- projekt uchwały w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu – druk nr 44/21.

 

Kancelaria Sejmiku

27 maja 2021 r.

 

<grudzień 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 6501428
Data: 2021-12-02