Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marcowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

18 marca br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie komisji zapoznali się z raportami z wykonania ,,Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020 oraz „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017 – 2020”. Wysłuchali również krótkiej informacji na temat stanu prac nad programami na lata 2021-2025 oraz pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał.

W 2020 r. na realizację  „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017–2020” zaplanowana została kwota w wysokości 362.000,00 zł, wydatkowano łącznie 310.255,00 zł.

W ramach programu realizowane były dwa zadania. Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano 12.000,00 zł, natomiast na granty – przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim, czyli konkurs dotacyjny dla podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego  350.000,00 zł. W ramach programu w roku ubiegłym zrealizowanych zostało szereg działań.

Sfinansowano m.in. produkcję i emisję programu „Czas na interwencję” w TVP Bydgoszcz w dniu 20 maja 2020 r. oraz 7 października 2020 r. Majowy pogram telewizyjny miał charakter edukacyjny. Pokazywał problemy dotyczące narkomanii i alkoholu oraz możliwości ich rozwiązania. W cyklu „Czas na interwencje” poruszono m.in. problemy, które dotykały następujących kwestii: jak radzą sobie osoby uzależnione w czasie izolacji, czy spotkania online są wystarczającym wsparciem dla pacjentów, czy alkohol zabija wirusy i czy samotność i izolacja mogą sprzyjać nałogowi.

W październikowym programie natomiast podjęto tematy dotyczące tendencji do spożywania alkoholu. Mowa była m.in. o tym, kiedy spożywanie alkoholu jest ryzykowne oraz czy prowadzi się wystarczającą liczbę działań, by ograniczyć spożywanie alkoholu. Wskazano powody sięgania po alkohol, metody leczenia uzależnień oraz przedstawiono szereg różnorodnych działań, by przeciwdziałać uzależnieniom.

Na konkurs „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” wpłynęło w ubiegłym roku 28 ofert. Tylko jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne do realizacji wybrano 21. Jeden podmiot rozwiązał umowę, a jeden nie wykonał zadania ze względu na pandemię COVID -19.

Na posiedzeniu komisji podsumowany został również „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.  W 2020 r. na realizację „Wojewódzkiego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zaplanowano kwotę 372 000,00 zł, z czego wydatkowano łącznie 329 296,94 zł.

Zrealizowanych zostało szereg zadań, m.in. działania pozalecznicze prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. W ramach zadania zrealizowano 242 h superwizji, w których uczestniczyło 69 terapeutów. Superwizja to omawianie z superwizorem pracy terapeuty oraz tego, co wydarzyło się podczas terapii klienta. Celem superwizji był m.in. rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych, dzielenie się z innymi terapeutami trudnościami, wątpliwościami i pomysłami dotyczącymi pracy z klientem, przyglądanie się pracy innych terapeutów, wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń czy szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań w pracy z pacjentem.

Na konkurs „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” wpłynęło 37 ofert, jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne do realizacji wybrano 26 ofert. Z powodu rezygnacji jednego z podmiotów z przyznanej dotacji ostateczna liczba ofert wybranych do realizacji wyniosła 25. Jedną umowę rozwiązano. Zrealizowane zostały więc 24 projekty.

Na zakończenie członkowie komisji wysłuchali krótkiej informacji na temat stanu prac nad Programami na lata 2021-2025 a następnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

 

Kancelaria Sejmiku

23 marca 2021 r.

<czerwiec 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Ilość wyświetleń: 5490592
Data: 2021-06-12