Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marcowe obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

W czwartek 18 marca odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. Jednym z głównych tematów omawianym podczas obrad była „Informacja na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy”.

Prezentację przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Agnieszka Lisek-Charkiewicz. Z przedstawionych materiałów wynika, że Polska musi przedłożyć Komisji Europejskiej informację na temat prac nad KPO do końca kwietnia. KPO będzie stanowił podstawę inwestowania środków unijnych, jakie Polska otrzyma w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Unia Europejska na odbudowę gospodarki po pandemii przeznaczy 750 mld euro. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu. Środki będą przeznaczone na inwestycje wpisujące się w kluczowe obszary określone przez UE: infrastrukturę, transport, energię i środowisko, innowacje, cyfryzację, zdrowie, społeczność i spójność terytorialną.

W kolejnym punkcie obrad komisja zapoznała się z informacją o systemie wdrażania Strategii rozwoju województwa. Zagadnienie omówił Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Agnieszka Imiela, kierownik Biura Programowania i Monitorowania Rozwoju Województwa.

Strategia obejmuje zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, dlatego też będzie realizowana przez różnych interesariuszy, w tym m.in.: partnerów samorządowych i społeczno-gospodarczych, środowiska naukowe, administrację rządową i innych zainteresowanych. W największym stopniu za realizację ustaleń Strategii odpowiada Zarząd Województwa, który realizuje to zadanie przy pomocy administracji Urzędu Marszałkowskiego, jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pełnomocników zarządu województwa i marszałka województwa. Koordynacją procesu realizacji Strategii zajmie się Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego. Do końca czerwca zostanie powołana też Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Przyspieszenia Rozwoju Województwa.

Opracowany został projekt planu wdrożeniowego, który dotyczy realizacji następujących ustaleń Strategii:

- sposobu tworzenia dokumentów operacjonalizujących ustalenia Strategii, określonych w projekcie planu wdrożeniowego jako regionalne dokumenty programowe, kluczowe dla realizacji ustaleń Strategii,

- sposobu realizacji projektów kluczowych,

- sposobu postępowania wobec obszarów strategicznej interwencji w województwie (wobec OSI, za które odpowiada Samorząd Województwa),

- realizacji zadań z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, poprzez opiniowanie projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii ponadlokalnych,

- organizacji procesu monitorowania realizacji ustaleń Strategii.

W dalszej części posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury wicemarszałek Zbigniew Sosnowski przedstawił informację o stanie realizacji wojewódzkich inwestycji drogowych, a dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosław Graczyk wraz z naczelnikiem Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Grzegorzem Piątkiem omówili „Przekazywanie dróg samorządom powiatowym w kontekście oddawania do użytku S-5.”

Radni przyjęli także projekt stanowiska, w którym wzywają rząd do zapisania budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w opracowywanych obecnie strategicznych dokumentach programowych nowej perspektywy finansowej. 

Podczas obrad komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę o woli utworzenia spółki celowej samorządu województwa, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie (druk nr 18/21).

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu (druk nr 17/21) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 19/21).

 

Kancelaria Sejmiku

23 marca 2021 r.

<grudzień 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 6499094
Data: 2021-12-02