Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXX sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22 marca odbyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapadły na niej ważne decyzje dotyczące m.in. możliwości utworzenia przez samorząd województwa własnej spółki przewozowej i przekazania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach w naszym województwie.

Samorząd województwa uzależnia ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie powstania Kujawsko-Pomorskich Samorządowych Przewozów Pasażerskich od tego, czy pojawią się korzystne oferty na operatora regionalnych przewozów pasażerskich. Aktualnie w naszym województwie przewozem pasażerskim zajmują się spółki Polregio i Arriva. Samorząd województwa przygotowuje przetarg, który wyłoni nowych operatorów na kolejne 10 lat. Przetarg zostanie ogłoszony w połowie kwietnia, a rozstrzygnięty prawdopodobnie w lipcu. Własna spółka przewozowa to rozwiązanie alternatywne, gdyby nie zgłoszono satysfakcjonujących pod względem kosztów i jakości usług ofert.

Wsparcie ochrony zabytków to jeden z priorytetowych obszarów działań Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu w jak najlepszym stanie. Aby to osiągnąć nieuniknione jest prowadzenie systematycznych prac konserwatorskich i restauratorskich. Co roku można zgłaszać w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie takich prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W 2021 r. zostaną dofinansowane 177 zadania, z czego 24 dotacje zostaną pokryte z budżetu województwa, a pozostałe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Podczas sesji sejmiku wicemarszałek Zbigniew Sosnowski przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji drogowych w województwie kujawsko-pomorskim. Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 4,8 mln zł brutto powiatowi świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych: odcinka od skrzyżowania z drogą DW240 do Laskowic (niecałe 26 km) oraz od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (ok. 270 m), a także odcinka od drogi DW214 do Osia (ponad 19 km). Drogi znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają nowej nawierzchni asfaltowej, przełożenia chodników oraz wykonania zatok autobusowych. Poprawa ich jakości przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Podczas sesji radni zapoznali się z analizą sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017–2019 oraz informacją na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który będzie stanowił podstawę inwestowania środków unijnych, jakie Polska otrzyma w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Unia Europejska przeznaczy 750 mld euro na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu.

Sejmik uchwalił stanowisko, w którym wzywa rząd do zapisania budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w opracowywanych obecnie strategicznych dokumentach programowych nowej perspektywy (Krajowy Plan Odbudowy, Umowa Partnerstwa, Polski Nowy Ład). Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazuje, jak ważne dla rozwoju gospodarki Polski i zapewnienia jej konkurencyjności jest wykorzystanie rzek i zagospodarowanie Wisły. „Pierwszym etapem do dalszych działań związanych z gospodarczym wykorzystaniem Wisły powinna być budowa stopnia w Siarzewie, inwestycja o już obecnie bardzo daleko zaawansowanej gotowości do rozpoczęcia realizacji.” – czytamy w stanowisku radnych.

Podczas sesji radni wysłuchali także informacji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie w 2020 r. oraz Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na temat stanu organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego województwa w 2020 r. Zarówno Policja jak i Straż Pożarna w 2020 r., poza swoimi zwykłymi działaniami, włączały się także w zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2.

Radni zapoznali się także z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

Sejmik zdecydował też o wsparciu organizacji zaplanowanych na maj 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Formuła wydarzenia zostanie dostosowana do aktualnej sytuacji i spektakle będą streamingowane. Zmieniono statut Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, który zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności o organizację wystaw i pokazów kinowych.

Pełny porządek obrad XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z materiałami znajduje się w BIP.

Fot. Monika Dąbrowska

 

Kancelaria Sejmiku

23 marca 2021 r.

<grudzień 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 6499731
Data: 2021-12-02