Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2021

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

 XXXI sesja z dnia 26 kwietnia 2021 r.

XXXI/445/21

26.04.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XXXI/446/21

26.04.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXXI/447/21               

26.04.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

XXXI/448/21               

26.04.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XXXI/449/21               

26.04.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

zobacz

 

XXXI/450/21

26.04.2021

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz nadania jej statutu

zobacz

 

XXXI/451/21

26.04.2021

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024”

zobacz

 

XXXI/452/21

26.04.2021

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz

 

XXXI/453/21

26.04.2021

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

zobacz

1; 2

XXXI/454/21

26.04.2021

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej w Toruniu i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

zobacz

1; 2

XXXI/455/21

26.04.2021

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

zobacz

1; 2

XXXI/456/21

26.04.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXI/457/21

26.04.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXI/458/21

26.04.2021

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

zobacz

 

XXXI/459/21

26.04.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

załącznik

1

XXXI/460/21

26.04.2021

w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy

zobacz

 

XXXI/461/21

26.04.2021

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą               

zobacz

1

XXXI/462/21

26.04.2021

w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

1

XXXI/463/21

26.04.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

zobacz

 

XXXI/464/21

26.04.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXXI/465/21

26.04.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXXI/466/21

26.04.2021

w sprawie rozpatrzenia wniosków

zobacz

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

 XXX sesja z dnia 22 marca 2021 r.

XXX/430/21

22.03.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

1;2

XXX/431/21

22.03.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXX/432/21

22.03.2021

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r

zobacz

 

XXX/433/21

22.03.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

XXX/434/21

22.03.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

XXX/435/21

22.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

1

XXX/436/21

22.03.2021

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz

 

XXX/437/21

22.03.2021

w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXX/438/21

22.03.2021

w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu

zobacz

 

XXX/439/21

22.03.2021

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zobacz

1

XXX/440/21

22.03.2021

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

zobacz

 

XXX/441/21

22.03.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zobacz

 

XXX/442/21

22.03.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

zobacz

 

XXX/443/21

22.03.2021

w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

zobacz

 

XXX/444/21

22.03.2021

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi    

zobacz

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

 XXIX sesja z dnia 8 lutego 2021 r.

XXIX/414/21 08.02.2021 w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie zobacz 1
XXIX/415/21 08.02.2021 w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobacz  
XXIX/416/21 08.02.2021 w sprawie zmiany statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zobacz  
XXIX/417/21 08.02.2021 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1

XXIX/418/21

08.02.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

zobacz

 

XXIX/419/21

08.02.2021

w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

zobacz

1;2; 3; 4; 5;

XXIX/420/21

08.02.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

załącznik

1

XXIX/421/21

08.02.2021

w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

zobacz

1

XXIX/422/21

08.02.2021

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021

zobacz

 

XXIX/423/21

08.02.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

zobacz

 

XXIX/424/21

08.02.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXIX/425/21

08.02.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

zobacz

1

XXIX/426/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIX/427/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIX/428/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIX/429/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

<maj 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Ilość wyświetleń: 5339954
Data: 2021-05-19