Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXIII sesja Sejmiku Województwa

22 czerwca o godz. 10.00 odbyła się XXIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie zdalnym. 

Podczas sesji radni rozpatrzyli szereg uchwał przewidujących przyznanie pomocy finansowej różnym jednostkom samorządu terytorialnego. Najwięcej środków radni postanowili przekazać z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sport. 2,6 mln zł trafi do miast i gmin z naszego województwa na rozwój małej infrastruktury sportowej. Z tego ponad 2 mln zł ma zostać przekazanych na budowę sal sportowych przy szkołach podstawowych w Ugoszczu (gmina Brzuze), Bukowcu, Wielkich Radowiskach (gmina Dębowa Łąka), Nowej Wsi (gmina Grudziądz) i Grabkowie (gmina Kowal). Dodatkowo 550 tys. zł zostanie przekazanych na 23 zadania wymienione w załączniku do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” obejmujący dofinansowanie budowy obiektów małej infrastruktury tj. np. siłowni zewnętrznych czy boisk wielofunkcyjnych od początku realizacji cieszy się dużym zainteresowaniem gmin, a przede wszystkim ich mieszkańców. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował się ogłosić w tym roku nowy nabór wniosków. We wszystkich tych zadaniach obowiązuje zasada dofinansowania nieprzewyższającego 50% wartości inwestycji.

Poza inwestycjami sportowymi Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpatrzył również uchwały dotyczące przyznania dotacji na zadania z zakresu kultury i ochrony zabytków. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska (druk nr 35/20) przewiduje przekazanie 50 tys. zł na Park kulturowy w Wietrzychowicach. Park kulturowy w Wietrzychowicach powstał w 2006 r. Obejmuje sześć megalitycznych grobowców sprzed 5,5 tys. lat stanowiących unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. Dotacja zostanie przekazana na uporządkowanie terenu oraz działania upowszechnieniowo-promocyjne.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin (druk nr 36/20) przewiduje przekazanie 74 tys. zł na funkcjonowanie Żnińskiej Kolei Wąskotorowej łączącej Żnin, Wenecję, Biskupin i  Gąsawę, stanowiącej jedną z atrakcji turystycznych w naszym regionie. 

Radni rozpatrzyli także zmianę podjętej w kwietniu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r. (uchwała zmieniająca – druk nr 37/20). Konieczność zmiany uchwały wynika z tego, iż nie we wszystkich wypadkach przyznana dotacja równała się kwocie, o jaką wnioskowali beneficjenci, dlatego część z nich zmieniła zakres rzeczowy planowanych inwestycji, a niektórzy zrezygnowali z dotacji. Uwolnione środki pochodzące od podmiotów, które zrezygnowały z dotacji zostaną przekazane dla tych podmiotów, które złożyły prośbę o zwiększenie dofinansowania.

Kolejny projekt uchwały przewidujący udzielenie pomocy finansowej Gminie Kowal (druk nr 52/20) obejmował  przekazanie gminie Kowal dotacji z tzw. funduszu drzewkowego na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. W ramach tzw. funduszu drzewkowego wspierane są zadania mające na celu przywracanie równowagi ekologicznej na terenach gmin, przez które przechodzi autostrada A1.

Od kilku lata Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trosce o zrównoważony rozwój i ochronę walorów przyrodniczych w naszym regionie, a jednocześnie odpowiadając na potrzeby podmiotów gospodarczych, samorządów gminnych i mieszkańców prowadzi waloryzację i audyt krajobrazowy na obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki przeprowadzonym ekspertyzom można na nowo zweryfikować granice obszarów chronionego krajobrazu oraz określić tereny, na których są możliwe odstępstwa od zakazów obowiązujących na  obszarach chronionego krajobrazu. Rozpoczęte jeszcze w poprzedniej kadencji zadanie umożliwi indywidualne kształtowanie polityki ekologicznej i racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi w naszym województwie. Sejmik podczas sesji 22 czerwca rozpatrzył trzy projekty uchwał dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi (druk nr 38/20), Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 39/20) i Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 40/20) oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie (druk nr 41/20). Ten ostatni zanim ponownie trafi pod obrady sejmiku będzie musiał zostać skonsultowany z właściwymi miejscowo radami gmin oraz RDOŚ w Bydgoszczy. 

Podczas XXIII sesji sejmiku radni zapoznali się również z kompetencjami i zadaniami funkcjonującego już od ponad dwóch lat Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie odpowiada za całościową gospodarkę wodną w Polsce, w tym za ochronę przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom suszy, a także za zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla ludności, przemysłu i rolnictwa. Dyskusja dotyczyła również problemów konieczności oraz perspektyw budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle. Sejmik przyjął apel w tej sprawie skierowany do rządu RP. Treść apelu. 

Radni zapoznali się również z „Oceną zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2020”. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej co roku przeprowadza się analizę sytuacji społecznej, demograficznej, rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w odniesieniu do całego regionu i kraju.

Przewodnicząca sejmiku przygotowała na czerwcową sesję projekt uchwały intencyjnej w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druk nr 5/20). To pierwszy krok do utworzenia w naszym województwie Młodzieżowego Sejmiku, który pozwoliłby młodzieży realnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawach naszego regionu, zwłaszcza ich dotyczących. 

Porządek obrad wraz z materiałami tutaj.

Porządek po zmianach

Fot. Monika Dąbrowska

 

Kancelaria Sejmiku

24 czerwca 2020 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53612005
Data: 2024-06-20