Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XIX sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W środę 6 maja odbyła się zdalna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najważniejsze tematy to wojewódzki program przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz inwestycje na drogach wojewódzkich.

Na sali obrad w Urzędzie Marszałkowskim byli obecni tylko nieliczni przedstawiciele sejmiku i zarządu: przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, marszałek województwa Piotr Całbecki, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, przewodniczący klubu radnych PiS Michał Krzemkowski oraz radni Jacek Gajewski i radny Roman Jasiakiewicz. Cała sesja odbywała się w trybie zdalnym, tak więc pozostali jej uczestnicy i zaproszeni goście brali w niej udział za pomocą narzędzi informatycznych  w trybie on-line .

Marszałek województwa przedstawił radnym informację o stanie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich. Z planowanych do wykonania w obecnej perspektywie finansowej zadań zakończono kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą. Obecnie realizowanych jest osiem zadań inwestycyjnych o wartości 548 milionów złotych. W ramach programu modernizacji dróg w naszym regionie marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne zrealizuje cztery inwestycje o wartości 30 milionów złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w imieniu samorządu województwa zmodernizuje czternaście odcinków dróg wojewódzkich. Wartość zadań to 9,3 miliona złotych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano 4 umowy z Ministerstwem Infrastruktury na przebudowę dróg wojewódzkich w naszym regionie na odcinkach o łącznej długości 22 kilometrów. Wartość zadań to blisko 200 milionów złotych.

Radni zapoznali się również z aktualnymi działaniami podejmowanymi w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii COVID-19 na terenie naszego województwa. Wartość wsparcia na ten cel to 740 milionów złotych. Więcej na temat programu można przeczytać tutaj.

Podczas sesji sejmik wysłuchał informacji okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Zbigniewa Studzińskiego o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy obchodziła w ubiegłym roku 100. rocznicę swego istnienia. Od ponad 100 lat instytucja dba o bezpieczeństwo i respektowanie praw pracowniczych obywateli, podejmując działania kontrolne i prewencyjne. Najważniejsze zadania kontrolne dotyczą badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz egzekwowanie wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej w kontrolowanych przedsiębiorstwach. W 2019 r. śmierć w wyniku wypadku przy pracy poniosło w naszym regionie 10 osób, a 54 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. Najwięcej wypadków zdarza się w branży budowlanej, dlatego powinno się tam podjąć szczególne działania prewencyjne i zwrócić uwagę właścicieli firm i pracowników na sumienne przestrzeganie przepisów, zwłaszcza przy organizowaniu prac na wysokości. Kolejnym istotnym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrola przestrzegania praw pracowniczych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

Podczas sesji 6 maja radni wysłuchali również informacji dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artura Janasa o sytuacji na rynku pracy w naszym regionie w roku 2019 i pierwszych miesiącach 2020 r., włącznie z kwietniem, w którym zaobserwować już można wzrost bezrobocia występujący na rynku pracy wywołany epidemią, której wpływ na sytuację gospodarczą w regionie jest przedmiotem uważnych analiz. Nie sposób w tej chwili przewidzieć wszystkich negatywnych konsekwencji, jakie ona wywoła oraz skali tych zjawisk.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020–2038 oraz w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

Sejmik zajął się również apelem przygotowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym wypłat pomocy suszowej rolnikom naszego województwa za rok 2019. Opóźnienia w wypłatach mogą spowodować duże utrudnienia dla normalnego funkcjonowania gospodarstw rolnych w naszym regionie, które z powodu suszy i pandemii koronawirusa znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Rolnictwo to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki naszego województwa.

Podczas sesji dyskutowano także na temat powierzenia przewozów kolejowych na terenie naszego województwa spółce Polregio i Arriva.

Porządek obrad i materiały są dostępne tutaj.

 

Fot. Monika Dąbrowska

Fot. Szymon Zdziebło//tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

7 maja 2020 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53528640
Data: 2024-06-20