Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Odbyła się XVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W środę 8 kwietnia o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się XVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z uwagi na pandemię koronawirusa sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Radni wysłuchali informacji marszałka województwa o działaniach podejmowanych przez zarząd województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo – tutaj).

Podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim”.

Podczas sesji Sejmik zapoznali się również z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii organ wykonawczy samorządu województwa powinien sporządzić roczny raport z wykonania wojewódzkiego planu w tym zakresie do 31 marca następnego roku i przedstawić go sejmikowi.

Sejmik zapoznał się także ze sprawozdaniem z realizacji w 2019 r. programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje szereg działań zmierzających do stwarzania w naszym regionie warunków, które zaspokoiłyby potrzeby osób z niepełnosprawnościami na takim samym poziomie, jakie mają osoby pełnosprawne. Dotyczy to nie tylko usuwania barier architektonicznych, ale również prawnych i mentalnych. Oprócz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do wydarzeń społeczno-kulturalnych, coraz ważniejsze wydaje się zapewnienie im możliwości pracy zawodowej, dlatego w 2019 r. najwięcej środków przeznaczono na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Działania realizowane w ramach programu „Równe szanse” są finansowane ze środków PFRON i budżetu województwa.

Radni rozpatrzyli również projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 (druk nr 17/20). Okres obowiązywania aktualnej Strategii Polityki Społecznej upływa wraz z końcem 2020 r., dlatego należy opracować nowy dokument, który w swych założeniach uwzględni zmiany społeczno-demograficzne, jakie w ostatnich latach zaszły i jakie prawdopodobnie będą zachodziły w najbliższym czasie w województwie kujawsko-pomorskim. Zaproponowany przez zarząd województwa harmonogram zakłada, że ostateczny projekt Strategii będzie gotowy do listopada bieżącego roku.

Radni rozpatrzyli również projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r (druk nr 16/20). Wsparcie ochrony zabytków to jeden z priorytetowych obszarów działań Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu w jak najlepszym stanie. Aby to osiągnąć nieuniknione jest prowadzenie ciągłych prac konserwatorskich i restauratorskich. Co roku można zgłaszać w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie takich prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W porządku obrad XVIII sesji sejmiku znalazł się również projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi inowrocławskiemu na rozbudowę skrzyżowania ulic w Inowrocławiu – Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska i Prymasa Józefa Glempa (druk nr 21/20). Radni rozpatrzyli decyzję w sprawie przekazania powiatowi inowrocławskiemu z budżetu województwa dotacji celowej w wysokości 1 460 013,00 zł na przebudowę skrzyżowania, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w Inowrocławiu i umożliwi szybszy dostęp dwóch największych osiedli mieszkaniowych w Inowrocławiu do nowo wybudowanej obwodnicy miasta.

Poza tym w porządku obrad poniedziałkowej sesji znalazły się również dwa inne projekty uchwał dotyczące dróg: projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej – druk nr 19/20 (dotyczy powiatu żnińskiego) oraz projekt uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej – druk nr 20/20 (dotyczy gminy Chełmża).

Sejmik rozpatrzył również podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na lata 2020-2022 (druk nr 15/20).

Pełny porządek obrad wraz z materiałami tutaj.

Fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl

Fot. Monika Dąbrowska

 

Kancelaria Sejmiku

9 kwietnia 2020 r.

 

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48870777
Data: 2024-06-16