Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czerwcowym posiedzeniu zajęła się realizacją zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014-2018 – windykacją opłat za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Prezentację na ten temat przedstawił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiesław Czarnecki. Kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania terenów reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 r., poz 1161). Zasady gospodarowania środkami budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na terenie naszego województwa reguluje uchwała nr 34/562/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie kujawsko-pomorskim przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (z późn. zm.). Grunty rolne klas I-III stanowią 25 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych  w Polsce. Województwo kujawsko-pomorskie należy do województw o bardzo dużym, w skali kraju, potencjale rolnictwa (lokuje się na czołowych pozycjach zarówno pod względem powierzchni użytków rolnych, poszczególnych zasiewów, pogłowia zwierząt i wielkości produkcji rolnej), a znaczenie rolnictwa w systemie gospodarczym jest tu większe niż w innych województwach. Województwo  jest również regionem atrakcyjnym turystycznie.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody  w formie decyzji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody w formie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody w formie decyzji marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Łącznie w latach 2014-2019 złożono 286 wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, w tym okresie zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze wydano dla 631 hektarów gruntów rolnych i leśnych.  W przypadku 311 hektarów gruntów rolnych i leśnych odmówiono wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.  Na chwilę obecną 16 wniosków o zmianę przeznaczenia oczkuje na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4 ze względów formalnych zwrócono wnioskodawcom.

 

Kancelaria Sejmiku

27 czerwca 2019 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48890278
Data: 2024-06-16