Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

VIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W poniedziałek 24 czerwca odbyła się VIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas której uczczono zmarłego 17 czerwca br. gen. Zbigniewa Nowka, działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wydawcę, drukarza i kolportera pism podziemnych, współtwórcę polskich służb specjalnych po 1990 r., bydgoszczanina zasłużonego nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego kraju.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji odbyła się uroczystość nadania sali 208, w której odbywają się posiedzenia zarządu imienia gen. Zbigniewa Nowka. Podczas sesji przyznano mu także pośmiertnie Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018, realizacją zadań z zakresu gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014–2018, raportem z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. oraz raportem ze stanu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Po długiej dyskusji, w której wziął udział Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski uchwalono Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, który stanowi podstawę prowadzenia polityki przestrzennej województwa i określa długofalową koncepcję rozwoju przestrzennego, a także wyznacza cele i kierunki rozwoju województwa w aspekcie przestrzennym. Obowiązujący dotychczas Plan, przyjęty w 2003 r. uległ dezaktualizacji w różnych ważnych dla regionu dziedzinach i wymaga wprowadzenia określonych zmian, co potwierdziła przeprowadzona w 2014 r. ocena składająca się z przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Kolejnym ważnym tematem, jaki podjęli 24 czerwca radni było wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wcześniej tzw. uchwała antysmogowa była głównym tematem debaty zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w poniedziałek 17 czerwca br.  przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. 

Ochrony środowiska dotyczyły też dwie inne uchwały przyjęte na sesji:  uchwała w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Sejmik zmienił także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. Wcześniej sejmik przyznał 200 dotacji celowych w tym zakresie, ale wysokość przyznanych dotacji nie pokryła całości kosztów zadań przewidzianych do realizacji w roku bieżącym, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w związku z tym dotowani dokonali korekt zakresów rzeczowych oraz kosztorysów w celu urealnienia wartości zadań i dostosowania ich do wysokości przyznanej dotacji. Niektóre podmioty zrezygnowały z dotacji, a uwolnione w ten sposób środki mogły być teraz rozdysponowane pomiędzy dotowanych, którzy złożyli pisemne prośby o zwiększenie dotacji tj. dla: Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie, Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu. Dodatkowo zgodnie z regulacjami, każdy podmiot ubiegający się o dotacje może złożyć w ramach naboru jeden wniosek o dotację na dany wpis do rejestru zabytków. Kilku wnioskodawców posiadających obiekty wpisane do rejestru zabytków zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, złożyło dwa wnioski. W związku z tym, że przyznane dotacje były niższe niż zakładali wnioskodawcy, wystąpili o połączenie dwóch dotacji, co umożliwi im realizację pełniejszego zakresu rzeczowego.

Podczas sesji radni zdecydowali też o wprowadzeniu zmian do statutów licznych instytucji kulturalnych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Dotyczy to Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W większości przypadków chodzi o dostosowanie zapisów statutowych do obowiązujących aktów prawnych i o uchylenie zapisu dotyczącego obowiązku opiniowania w trybie nadzoru przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonywanych w ciągu roku zmian planu finansowego instytucji. Zastąpiło go zobowiązanie do  niezwłocznego przekazywania tych zmian do departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Przyznano też pomoc finansową dla Parku Kulturowego Wietrzychowice (50 tys. zł), gminy Dąbrowa Biskupia na aranżację i wyposażenie Dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu (100 tys. zł) i dla gminy Aleksandrów Kujawski na organizację Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy” (20 tys. zł), który w tym roku odbędzie się  w dniach 23-25 sierpnia.

W związku z upływającą w lipcu tego roku kadencją, sejmik wybrał i powołał nowych przedstawicieli do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa.

Pełny porządek obrad VIII sesji sejmiku tutaj.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

25 czerwca 2019 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48913248
Data: 2024-06-16