Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa

W poniedziałek 27 maja br. odbyła się VI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas której radni udzielili Zarządowi Województwa absolutorium i wotum zaufania.

W tym roku po raz pierwszy Zarząd Województwa przygotował raport o stanie województwa za  2018 r., po którym odbyła się debata i głosowanie w sprawie wotum zaufania. Obowiązek przygotowywania raportu o stanie województwa oraz działalności organu wykonawczego w roku poprzednim oraz możliwość udziału mieszkańców w dyskusji o raporcie wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.

Po głosowaniu nad raportem radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 r. Wcześniej zostały one zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta, Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Komisję Rewizyjną Sejmiku, która otrzymała też opinie pozostałych komisji sejmikowych. Po przedstawieniu opinii klubów radnych i dyskusji przystąpiono do głosowania w sprawie absolutorium. Zgodnie z wymogami prawa uchwała w tej sprawie została przyjęta bezwzględną większością głosów.

W kolejnym punkcie porządku obrad sejmik wysłuchał informacji dotyczącej studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski, w kontekście terminala multimodalnego – węzła logistycznego Bydgoszcz. Wybudowanie platformy multimodalnej Bydgoszcz–Solec Kujawski, która będzie stanowić tzw. port zapleczowy dla morskich portów w Gdańsku i Gdyni,  staje się coraz pilniejsze, gdyż z roku na rok wzrasta liczba kontenerów przeładowywanych w tych portach. Za kilka lat może się okazać, że nie będzie już możliwości wywiezienia wszystkich ładunków transportem kolejowym i drogowym.

Podczas sesji 27 maja radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. W ubiegłym roku zarząd województwa ogłosił 27 otwartych konkursów ofert (w tym jeden unieważniono) obejmujących osiem obszarów tematycznych.

Sejmik uchwalił również przygotowane przez zarząd regulaminy przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektów „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na Start!”. Stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów są dla nich nagrodą, ale również motywacją do nauki i rozwoju. Z pewnością stanowią też wsparcie finansowe dla uczniów i ich rodzin.

Radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią. Budynek położony przy ulicy Długiej 35 w Nakle nad Notecią był wykorzystywany wcześniej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Po likwidacji K-PZMiUW nieruchomość zostanie przekazana Gminie Nakło, która chciałaby przeznaczyć ją na archiwum gminne.

Radni przyjęli również pakiet uchwał w sprawie  obszarów chronionego krajobrazu: Ozów Wielowickich, Jezior Rogowskich, Doliny rzeki Sępolenki, Świeckiego i Wydmowy na południe od Torunia oraz projektów uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu: Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia, Rynny Jezior Byszewskich, Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, Zalewu Koronowskiego.  Dodatkowo przyjęto projekt uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Projekty uchwał zostaną przekazane do uzgodnienia właściwym miejscowo radom gmin oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a potem ponownie trafią pod obrady sejmiku.

Sejmik podjął również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Dodatkowo sejmik zaniepokojony niskim zaawansowaniem budowy drogi S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza na odcinku Bydgoszcz – Nowe Marzy, uchwalił stanowisko zobowiązujące zarząd do wystąpienia do Ministra Infrastruktury w tej sprawie.

Pełny porządek obrad VI sesji sejmiku tutaj.

Na sesję zostali też zaproszeni przedstawiciele trzech szkół, których finaliści zdobyli najwięcej tytułów laureatów w konkursie dla gimnazjalistów i których zespoły zajęły trzy pierwsze miejsca w konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze przed realizacją właściwego porządku obrad przewodniczący sejmiku podsumował tegoroczną edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i wręczy nagrody szkołom.

Nagrody zostały przyznane Zespołowi Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach (z tej szkoły pochodzi aż siedmiu laureatów konkursu dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce),  II Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (ze szkoły pochodzą zespoły, które zajęły I i II miejsce w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz Zespołowi Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie (ze szkoły pochodzi zespół, który zajął III miejsce w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Więcej informacji na temat finałów konkursu można znaleźć tutaj i tutaj.

Fot. Andrzej Goiński

Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

28 maja 2019 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48929139
Data: 2024-06-16