Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

W poniedziałek 8 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” za rok 2018 przedstawiła dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Krystyna Żejmo-Wysocka.

Głównym celem programu jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu. Celów szczegółowych programu jest sześć:

  • budowanie pozytywnych postaw społecznych,
  • poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia do informacji,
  • wyrównywanie szans dostępności do kształcenia i zdobywania zawody,
  • zwiększenie możliwości zatrudnienia,
  • zwiększenie potencjału w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji.

W ubiegłym roku na realizację programu była zaplanowana kwota 10 mln 336 tys. 399 złotych, z tego 9 mln 455 tys. 999 złotych przeznaczył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a budżet województwa 644 tys. złotych.

Informację nt. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok w działach:

- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- 852 – pomoc społeczna,

- 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk.

W dziale 852 – pomoc społeczna w trakcie roku również nastąpiło zwiększenie środków z 13 mln złotych na 26 mln złotych. Jednak wykonanie było na poziomie 22 mln złotych tj. 85%.  

Realizacja niższego wykonania dotyczyła zadań realizowanych w ramach POWER-a (RPO). Wykonanie odbyło się na poziomie 69%. Pierwotnie było planowane 2 mln złotych, wykorzystane zostało 1 mln 400 tys. złotych.W trakcie roku nastąpiło zwiększenie środków w RPO z 8 mln na 17 mln złotych. Rzeczywiste wykonanie było na poziomie 14 mln złotych. Zadania zostały wykonane na poziomie 68-70%.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan nie uległ zmianie i był na poziomie ponad 20 mln złotych, wykonanie na poziomie 87%, czyli 17 mln 800 tys. złotych. Projekty unijne w tym dziale również zostały zrealizowane w niższej kwocie.

Jeśli chodzi o zadania realizowane z budżetu to były zrealizowane na poziomie ponad 90%.

W posiedzeniu komisji wzięli również udział kierownicy warsztatów terapii zajęciowej z Brodnicy, Grudziądza i Chełmna, w związku z interpelacjami złożonymi przez uczestników WTZ na sesji osób niepełnosprawnych, która odbyła się w styczniu br. Uczestnicy WTZ-ów wnioskowali o podjęcie działań dotyczących zmiany przepisów prawnych – opracowanie katalogu wydatków określających przeznaczenie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży prac uczestników oraz zakupu ulgowych biletów miesięcznych dla osób niepełnosprawnych powyżej 24 roku życia poza obrębem miasta.

W związku z tym, że 10 kwietnia nastąpi ukonstytuowanie się Stowarzyszenia WTZ, komisja wystąpi z pismem do Stowarzyszenia o wyrażenie opinii w zakresie katalogu wydatków.

Kierownik WTZ w Brodnicy wystąpi z pismem do Departamentu Infrastruktury i Transportu o wyjaśnienie kwestii zakupu biletów ulgowych dla osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie komisja zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – druk nr 30/19.

Komisja wytypowała Katarzynę Lubańską jako przedstawiciela do składu Kapitułu XII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarzadowe pod nazwą “Rodzynki z pozarządówki”.

 

Kancelaria Sejmiku

15 kwietnia 2019 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769013
Data: 2024-02-24